Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Propunere modificare plan Starmod S.A.

1. Date privind dosarul: nr. dosar: 9819/86/2010**, Tribunalul Suceava, judecător Cojocariu Șchiopu Demetriad,
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, nr. de telefon: 0230.214.948, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele: 08.30-12.30,
3.1. Debitor: S.C. Starmod S.A. Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/69/1991, C.U.I. RO3177717,
3.2. Administrator special: Sfarti Lidia-Naila, domiciliată în mun. Suceava, Aleea Lalelelor, nr. 4, bl. 92, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Suceava,
4. Comitetul creditorilor: D.G.R.F.P IAȘI - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava (P); Banca Comercială Română S.A. (M), S.C. Compact Nord S.R.L. (M) – AC 20.03.2013,
5. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232.243.864/0232.212.231, e-mail: iaş This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Mititelu Corneliu,
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului Starmod S.A. Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/69/1991, C.U.I. RO3177717, conform Sentinţei Civile nr. 160 din data de 31.01.2013, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9819/86/2010*, anunță:
S-a depus la dosarul cauzei la data de 20.02.2018 propunerea de modificare a Planului de reorganizare al debitoarei S.C. Starmod S.A., întocmită de societatea debitoare, prin administrator special.
Data când se va vota cu privire la propunerea de modificare a Planului de reorganizare a fost stabilită pentru 22.03.2018, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași, din mun. Iași, șos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iași. Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minimum 2 ore înainte de ora ședinței.
Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Suceava şi la sediul societăţii debitoare din mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar, www.insolventa.ro.

Descarca document

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO