Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Anunt selectie evaluator TRANSALDEA S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului TRANSALDEA  SRL C.U.I. 1220926 nr. de înreg. O.R.C. J26/193/1991 cu sediul Loc. Tg Mureş, Strada Moldovei, Nr. 8, ap.2, Judet Mureş, potrivit Incheierii nr.367 din data de 08.06.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mures, în dosarul nr. 609/1371/2016, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activelor aflate în patrimoniul TRANSALDEA S.R.L., în conformitate cu Standardele de Evaluare, până la data de 23.03.2018, ora 17:00, la sediul procesual ales al lichidatorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Tg Mures, Piata Victoriei, nr.20, ap. 13, jud. Mures, sau pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deschiderea ofertelor va fi efectuată în data de 26.03.2018, ora 12.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină obligatoriu preţul şi termenul de executare a lucrării.
Solicităm, de asemenea ca oferta dvs. să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana juridică este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat (EPI si EBM) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI si EBM, iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

În situaţia în care consideraţi necesară o informare mai detaliată a celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la nr. tel. 0755-049902

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO