Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Anunt selectie evaluator SC TAREX TRADE SRL Maramures

A N U N Ț SLECȚIE EVALUATOR 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. TAREX WOOD S.R.L. BAIA MARE  - MARAMURES, C.U.I. 31483746, nr. de înreg. O.R.C. J24/337/2013, cu sediul social în Baia Mare , Str. Eliberării, Nr. 26, jud.Maramureș, numită prin Încheierea din data de 28.06.2017, pronunţată de Tribunalul Maramureș – Secţia II Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 780/100/2017, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul S.C. TAREX WOOD S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul procesual ales al administratorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 13.10.2017, ora 12:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 16.10.2017.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

 Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.

Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142

Fermă salvată de lichidatori

Firma care vinde Uvertura Mall a salvat de la faliment o eurofermă de pe malul Prutului. Management reorganizare lichidare Iaşi SPRL a salvat de la fărâmiţare o fermă din Ripiceni, intrată în reorganizare în 2015. Deşi creditorul principal, Fondul de Garantare pentru IMM-uri, ar fi putut scoate ferma la vânzare pe bucăţi, desfiinţând-o, pentru un preţ avantajos, ieşenii au preferat o vânzare la pachet, care a salvat afacerea. Astfel, firma cumpărătoare, Bukovina Development din Suceava, nu doar că a păstrat ferma, ci a şi dezvoltat-o, crescând cu încă 50 de capete totalul bovinelor şi cu încă 50 de hectare terenul luat în arendă.

În prezent, euroferma, dezvoltată de SC Chilia SRL, deţine 500 de capate de bovine din rasa Hollstein, peste 240 de hectare de teren în proprietate şi arendat, şi are 13 angajaţi cu carte de muncă, din Ripiceni. Totodată, aceasta plăteşte impozite consistente primăriei din comună pentru imobilele funcţionale.

„Cei de la Iaşi sunt de apreciat că au ales varianta ce a salvat ferma. Imediat după vânzare a venit creşterea subvenţiei pe cap de bovină aprobată de guvernul Cioloş, când sprijinul financiar a crescut de la 250 la 1.300 de euro, astfel încât în acest an ferma este pe profit”, a declarat Petrea Măgureanu, administratorul fermei din Ripiceni. Acesta a adăugat că măsurile cu adevărat salutare au fost luate în 2016 de către ministrul Agriculturii de la acea dată, Achim Irimescu, împreună cu premierul Dacian Cioloş, fost comisar european pe agricultură, care au reuşit mărirea substanţială a fondului alocat de UE pentru subvenţionarea crescătorilor de bovine.

Respectivul fond va rămâne mărit până în 2020, când va fi renegociat cu forurile europene

Plan de reorganizare MIRUMAR SRL

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. MIRUMAR S.R.L. Ștei - Bihor, C.U.I. 15855171, nr. de înreg. O.R.C. J05/1400/2003, cu sediul social în loc. Ștei, str. Avram Iancu, nr. 1, ap. 12, jud. Bihor, numită prin Încheierea din data de 12.05.2017, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3671/111/2014*, în temeiul art. 137 alin. 1 din Legea 85/2014:

ANUNȚĂ


Depunerea la Arhiva Tribunalului Bihor în dosarul nr. 3671/111/2014* pe data de 12.08.2017 a Planului de reorganizare a activității debitorului  S.C. Mirumar S.R.L. Ștei, plan propus de către administratorul special.
Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Mirumar S.R.L. Ștei va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, la data de 11.09.2017, ora 14.00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.
Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar; planul de reorganizare, inclusv anexele, pot fi consultate la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, cât și la sediul debitoarei din loc. Ștei, str. Avram Iancu, nr. 1, ap. 12, jud. Bihor, la solicitarea oricărei părți interesate, pe cheltuiala acesteia, cu o programare prealabilă de minim 24 de ore.

PDF descarcă document (PDF)

Cautam evaluator cu experienta!

CĂUTĂM EVALUATOR CU EXPERIENȚĂ
NU DOAR ÎN ANI, CI ȘI ÎN LUCRĂRI

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Turism Moldova S.A. Iași, invită societățile specializate în efectuarea de lucrări de evaluare, să depună oferte pentru angajarea în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., pentru estimarea valorilor de piață pentru următoarele proprietăți generatoare de afaceri (transfer bussines):
-    COMPLEX HOTELIER “GRAND HOTEL TRAIAN” IAȘI;
-    COMPLEX HOTELIER “ASTORIA” IAȘI;
-    COMPLEX HOTELIER “RAPSODIA” BOTOȘANI.

Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii:
- experiența acumulată în ultimii 5 ani în domeniul hotelier, dovedită prin documente justificative cu privire la numărul lucrărilor de evaluare de hoteluri predate, împreună cu valorile individuale, pentru fiecare lucrare. Documentele justificative vor fi anexate ofertei.
- onorariul solicitat (lei, fără T.V.A.),
- oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana juridică este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat (EPI, EBM și EI) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI, EBM și EI, iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., din Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 31.08.2017, ora 15.00”.

Termen de execuție: 3 săptămâni de la momentul încheierii contractului.

Criterii de selectare:
-    90% - experiența dobândită în ultimii 5 ani în domeniul hotelier, conform documentelor justificative prezentate de participant, ce atestă numărul lucrărilor de evaluare hoteluri predate și valorile individuale pentru fiecare lucrare,
-    10% - prețul (în lei, fără T.V.A.).
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 31.08.2017, ora 15:00.
Program MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL: luni-vineri: 09-16:00.

Lichidator judiciar,Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.
Asociat coordonator, practician în insolvență Corneliu Mititelu

Anunt selectie evaluator S.C. Turism Moldova S.A.

CĂUTĂM EVALUATOR CU EXPERIENȚĂ
NU DOAR ÎN ANI, CI ȘI ÎN LUCRĂRI

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Turism Moldova S.A. Iași, invită societățile specializate în efectuarea de lucrări de evaluare, să depună oferte pentru angajarea în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., pentru estimarea valorilor de piață pentru următoarele proprietăți generatoare de afaceri (transfer bussines):
-    COMPLEX HOTELIER “GRAND HOTEL TRAIAN” IAȘI;
-    COMPLEX HOTELIER “ASTORIA” IAȘI;
-    COMPLEX HOTELIER “RAPSODIA” BOTOȘANI.

Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii:
- experiența acumulată în ultimii 5 ani în domeniul hotelier, dovedită prin documente justificative cu privire la numărul lucrărilor de evaluare de hoteluri predate, împreună cu valorile individuale, pentru fiecare lucrare. Documentele justificative vor fi anexate ofertei.
- onorariul solicitat (lei, fără T.V.A.),
- oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana juridică este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat (EPI, EBM și EI) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI, EBM și EI, iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., din Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 04.08.2017, ora 12.00”.

Termen de execuție: 3 săptămâni de la momentul încheierii contractului.

Criterii de selectare:
-    90% - experiența dobândită în ultimii 5 ani în domeniul hotelier, conform documentelor justificative prezentate de participant, ce atestă numărul lucrărilor de evaluare hoteluri predate și valorile individuale pentru fiecare lucrare,
-    10% - prețul (în lei, fără T.V.A.).
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 04.08.2017, ora 12:00.
Program MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL: luni-vineri: 09-16:00.

Lichidator judiciar,Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.
Asociat coordonator, practician în insolvență Corneliu Mititelu

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO