Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Cautam evaluator cu experienta!

CĂUTĂM EVALUATOR CU EXPERIENȚĂ
NU DOAR ÎN ANI, CI ȘI ÎN LUCRĂRI

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Turism Moldova S.A. Iași, invită societățile specializate în efectuarea de lucrări de evaluare, să depună oferte pentru angajarea în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., pentru estimarea valorilor de piață pentru următoarele proprietăți generatoare de afaceri (transfer bussines):
-    COMPLEX HOTELIER “GRAND HOTEL TRAIAN” IAȘI;
-    COMPLEX HOTELIER “ASTORIA” IAȘI;
-    COMPLEX HOTELIER “RAPSODIA” BOTOȘANI.

Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii:
- experiența acumulată în ultimii 5 ani în domeniul hotelier, dovedită prin documente justificative cu privire la numărul lucrărilor de evaluare de hoteluri predate, împreună cu valorile individuale, pentru fiecare lucrare. Documentele justificative vor fi anexate ofertei.
- onorariul solicitat (lei, fără T.V.A.),
- oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana juridică este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat (EPI, EBM și EI) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI, EBM și EI, iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., din Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 31.08.2017, ora 15.00”.

Termen de execuție: 3 săptămâni de la momentul încheierii contractului.

Criterii de selectare:
-    90% - experiența dobândită în ultimii 5 ani în domeniul hotelier, conform documentelor justificative prezentate de participant, ce atestă numărul lucrărilor de evaluare hoteluri predate și valorile individuale pentru fiecare lucrare,
-    10% - prețul (în lei, fără T.V.A.).
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 31.08.2017, ora 15:00.
Program MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL: luni-vineri: 09-16:00.

Lichidator judiciar,Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.
Asociat coordonator, practician în insolvență Corneliu Mititelu

Anunt selectie evaluator S.C. Turism Moldova S.A.

CĂUTĂM EVALUATOR CU EXPERIENȚĂ
NU DOAR ÎN ANI, CI ȘI ÎN LUCRĂRI

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Turism Moldova S.A. Iași, invită societățile specializate în efectuarea de lucrări de evaluare, să depună oferte pentru angajarea în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., pentru estimarea valorilor de piață pentru următoarele proprietăți generatoare de afaceri (transfer bussines):
-    COMPLEX HOTELIER “GRAND HOTEL TRAIAN” IAȘI;
-    COMPLEX HOTELIER “ASTORIA” IAȘI;
-    COMPLEX HOTELIER “RAPSODIA” BOTOȘANI.

Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii:
- experiența acumulată în ultimii 5 ani în domeniul hotelier, dovedită prin documente justificative cu privire la numărul lucrărilor de evaluare de hoteluri predate, împreună cu valorile individuale, pentru fiecare lucrare. Documentele justificative vor fi anexate ofertei.
- onorariul solicitat (lei, fără T.V.A.),
- oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana juridică este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat (EPI, EBM și EI) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI, EBM și EI, iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., din Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 04.08.2017, ora 12.00”.

Termen de execuție: 3 săptămâni de la momentul încheierii contractului.

Criterii de selectare:
-    90% - experiența dobândită în ultimii 5 ani în domeniul hotelier, conform documentelor justificative prezentate de participant, ce atestă numărul lucrărilor de evaluare hoteluri predate și valorile individuale pentru fiecare lucrare,
-    10% - prețul (în lei, fără T.V.A.).
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 04.08.2017, ora 12:00.
Program MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL: luni-vineri: 09-16:00.

Lichidator judiciar,Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.
Asociat coordonator, practician în insolvență Corneliu Mititelu

ANUNŢ PENTRU INVITAŢIA DE PARTICIPARE LA OFERTARE SERVICII DE PAZA

Beneficiar: SERVICII ENERGETICE BANAT S.A. TIMIȘOARA
Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș SPRL, în calitate de lichidator judiciar al Societății Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara anunță organizarea selecției de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de paza a patrimoniului Societății Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara (1 post de pază fix și mobil pentru fiecare obiectiv), invitând toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile solicitate și care sunt interesați de depunerea unei oferte în acest sens să participe cu oferta lor la această selecție.
Ofertanții trebuie sa respecte condițiile minimale din caietul de sarcini.
Nu se acceptă oferte alternative.
Sediul obiectivelor de paza:
Obiectiv 1: Sediul Administrativ al S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A., sediul în Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5; suprafață - 16.674mp.
Obiectiv 2: Depozitul de materiale al S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A., Amplasat în Timişoara, str. Sulina nr. 11; suprafață - aproximativ 7.300mp;
Obiectiv 3: Depozitul de materiale Baza Gojdu din Deva al S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A., Amplasat în municipiul Deva, str. Depozitelor, nr.24; suprafață - aproximativ 35.000mp;
Obiectiv 4: Clădiri Administrative şi depozite de materiale aparţinând S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A., Obiectivul se află amplasat în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.65-71; suprafață - aproximativ 7.877mp.
Obiectul contractului: achiziționarea de servicii de paza a patrimoniului Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara (1 post de pază fix și mobil pentru fiecare obiectiv).
Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut
Durata contractului: Prestarea de servicii se va executa pe o perioadă cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului, prin semnarea acestuia de către ambele părți, și 1 (un) an de zile, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiționale, rezilierea se face cu un preaviz de 30 de zile.
Modul de obținere a documentației pentru ofertanți: documentația pentru ofertanți conține prezentul anunț pentru invitația de participare și caietul de sarcini, această documentație putând fi descărcată direct de pe web site-ul www.insolventa.ro, iar, ca excepție, la solicitarea scrisă primită din partea agenților economici, lichidatorul judiciar poate pune la dispoziția acestora documentația și prin fax/e-mail/format hârtie.
Agentul/operatorul economic va depune oferta, în original în plic închis la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. din mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș, numai până la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.07.2017, ora 12:00.
Program Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L.: luni-vineri: 09-17:00.
Persoana contact: dna Lucia Dragotesc, tel. 0723 962 776.
Moneda în care se transmite oferta de preț:  lei

PDF Caiet de sarcini - descarcă document (PDF)

Fermă salvată de la lichidare pe „litoralul” din nordul Moldovei

Fermă salvată de la lichidare pe „litoralul” din nordul Moldovei

În plus față de fondurile alocate pentru dezvoltarea industriei turismului din zona „litoralului” Moldovei, această regiune mai primește o investiție, de această dată în industria alimentară, grație unui plan temerar al M.R.L. Iași, firma noastră de specialiști.

Astfel, ne bucurăm să anunțăm salvarea unei afaceri, o fermă de creștere taurine, proprietatea S.C. Chilia S.R.L., situată pe malul Prutului în comuna Ripiceni.

Deși ziarele titrau la începutul anului 2016 - „Eurofermă cu sute de vaci de rasă, vândută pe bucăţi” sau „Eurofermă din Botoșani scoasă la vânzare”, ne face plăcere să anunțăm că, de această dată realitatea s-a dovedit a fi mai bună decât previziunile.

Facem cunoscut ca Euroferma a fost valorificată ca business funcțional, salvând odată cu aproximativ 500 de vite (vaci de lapte Hollstein) și 53 locuri de muncă, într-o zonă în care antreprenorii nu se înghesuie să investească.

Povestea reorganizării fermei Chilia începe în anul 2012 când germenii insolvenței își făceau simțită prezența, societatea alunecând ușor într-o stare de moarte clinică.

La acel moment, M.R.L., firma noastră de specialiști și-a asumat un proiect ambițios – întocmirea unui Plan de reorganizare ce avea să ducă la salvarea fermei. Urmarea a constat în diminuarea pierderilor, însănătoșirea economică a societății, mărirea producției și aproape dublarea numărului de vite din activul biologic (de la 300 la 500 de capete).

Efectele măsurilor de mai sus, implementate de M.R.L. au condus în cele din urmă la reinserția fermei în circuitul economic, la acest moment desfășurându-și activitatea pe o suprafață de 20 hectare de teren în proprietate și 176 hectare în arendă, cu un activ biologic de 494 vaci și utilaje moderne achiziționate prin fonduri europene, profitând de anul agricol favorabil.

Vom monitoriza în continuarea situația proiectului nostru.

Fermă salvată de la lichidare pe „litoralul” din nordul Moldovei

În plus față de fondurile alocate pentru dezvoltarea industriei turismului din zona „litoralului” Moldovei, această regiune mai primește o investiție, de această dată în industria alimentară, grație unui plan temerar al M.R.L. Iași, firma noastră de specialiști. Astfel, ne bucurăm să anunțăm salvarea unei afaceri, o fermă de creștere taurine, proprietatea S.C. Chilia S.R.L., situată pe malul Prutului în comuna Ripiceni.
Deși ziarele titrau la începutul anului 2016 - „Eurofermă cu sute de vaci de rasă, vândută pe bucăţi” sau „Eurofermă din Botoșani scoasă la vânzare”, ne face plăcere să anunțăm că, de această dată realitatea s-a dovedit a fi mai bună decât previziunile.
Facem cunoscut ca Euroferma a fost valorificată ca business funcțional, salvând odată cu aproximativ 500 de vite (vaci de lapte Hollstein) și 53 locuri de muncă, într-o zonă în care antreprenorii nu se înghesuie să investească.
Povestea reorganizării fermei Chilia începe în anul 2012 când germenii insolvenței își făceau simțită prezența, societatea alunecând ușor într-o stare de moarte clinică.
La acel moment, M.R.L., firma noastră de specialiști și-a asumat un proiect ambițios – întocmirea unui Plan de reorganizare ce avea să ducă la salvarea fermei. Urmarea a constat în diminuarea pierderilor, însănătoșirea economică a societății, mărirea producției și aproape dublarea numărului de vite din activul biologic (de la 300 la 500 de capete).
Efectele măsurilor de mai sus, implementate de M.R.L. au condus în cele din urmă la reinserția fermei în circuitul economic, la acest moment desfășurându-și activitatea pe o suprafață de 20 hectare de teren în proprietate și 176 hectare în arendă, cu un activ biologic de 494 vaci și utilaje moderne achiziționate prin fonduri europene, profitând de anul agricol favorabil.

Vom monitoriza în continuarea situația proiectului nostru.

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO