Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

MRL anunță achitarea salariilor pentru S.C. AVICOLA IAȘI S.A.

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Avicola S.A. Iaşi anunta faptul ca in zilele de 28.04.2016 si 29.04.2016 se vor achita salariile restante ale fostilor salariați ai S.C. Avicola S.A. Iaşi, la sediul societatii din mun. Tg. Frumos, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 44, jud. Iași, dupa cum urmeaza:

- in data de 28.04.2016 se vor achita salariile pentru perosanele cu nume de la lit. A la F, intre orele 12.00-17.00.

- in data de 29.04.2016 se vor achita salariile pentru perosanele cu nume de la lit. G la Z, intre orele 8.00 – 16.00.

Persoanele care sunt programate pentru data de 28.04.2016 și din diverse motive nu se pot prezenta in acestă zi, se vor putea prezenta în data de 29.04.2016.

Listele detaliate cu sumele aferente sunt afisate la sediul S.C. Avicola S.A. Iaşi, din mun. Tg. Frumos, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 44, jud. Iași si pe site-ul nostru.

Daca salariatul nu se poate prezenta personal pentru ridicarea sumelor restante, imputernicitul acestuia trebuie sa aiba procura notariala.

Salariatul sau imputernicitul trebuie sa prezinte actul sau de identitate in original.

 Anexa Plan Distribuire

Plan de reorganizare Starmod S.A.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Starmod S.A. Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/69/1991, C.U.I. RO3177717, conform Sentinţei Civile nr. 160 din data de 31.01.2013, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9819/86/2010*, anunță:

În data de 30.07.2015 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Starmod S.A. Suceava, propus de către administratorul judiciar. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 28.08.2015, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței

 PDF descarcă document(PDF)

 

Plan de reorganizare TEOCLINIK S.R.L.

În data de 27.07.2015 s-a înregistrat la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Teoclinik S.R.L. Vaslui, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dl. Mihalache Gheorghe, iar în data de 30.07.2015 s-a înregistrat la dosarul cauzei adendumul la Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Teoclinik S.R.L. Vaslui, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dl Mihalache Gheorghe. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 28.08.2015, ora 13.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din Mun. Vaslui, str. Alexandru Vlahuță, nr. 17, jud. Vaslui. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 (două) ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței adunării creditorilor. 

Planul de reorganizare, anexele și adendumul la planul de reorganizare, pot fi studiate la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Vaslui și la sediile administratorului judiciar din Mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași și din Mun. Vaslui, str. Alexandru Vlahuță, nr. 17, jud. Vaslui, pe cheltuiala solicitantului.

  PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare Access-Deluxe SRL

1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 270/110/2014, Tribunalul Bacau, Judecător sindic: Costea Angelica,
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacau, nr. de telefon: 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00,
3.1. Debitor: S.C. Access-Deluxe S.R.L., C.U.I. 25841696, nr. de înreg. O.R.C. J4/769/2009, cu sediul social în Mun. Bacău, Strada Calea Bârladului, nr. 23, Jud. Bacău,
3.2. Administrator special: Avram Elena Lacramioara.
4.  Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Mititelu Corneliu,
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Access-Deluxe S.R.L., C.U.I. 25841696, nr. de înreg. O.R.C. J4/769/2009, cu sediul social în Mun. Bacău, Strada Calea Bârladului, nr. 23, Jud. Bacău, potrivit Încheierii de şedinţă din data de 29.01.2015, pronunţată de Tribunalul Bacau, în dosarul nr. 270/110/2014,

ANUNȚĂ

6. Depunerea la Arhiva Tribunalului Bacău în dosarul nr. 270/110/2014 pe data de 02.07.2015 a Planului de reorganizare a activității debitorului  S.C. Access-Deluxe S.R.L. Bacau, plan propus de către administratorul special.
6.1. Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Access-Deluxe S.R.L. Bacău va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 36, bl.36, sc. D, ap. 2, Jud. Bacău, la data de 29.07.2015, ora 11.00.
6.2. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.
7. In prezenta cauză atribuţiile Comitetului Creditorilor sunt exercitate de Adunarea Creditorilor.
Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar; planul de reorganizare, inclusv anexele, poate fi consultat la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 36, bl.36, sc. D, ap. 2, Jud. Bacău, la solicitarea oricărei părți interesate, pe cheltuiala acesteia, cu o programare prealabilă de minim 24 de ore.

  PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare Total Mob SRL

1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 201/103/2015, Tribunalul Neamţ, Judecător sindic: Maria Atudosiei,
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Piatra Neamţ, b-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233-212.294,  programul arhivei/registraturii instanţei: luni-joi, orele 08.00-12.00,
3.1. Debitor: S.C. Total Mob S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Neamț, C.U.I. 14459306, nr. de înreg. O.R.C. J27/64/2002,
3.2. Administrator special: d-nul. Enea Remus Tiberius,
4.  Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, practician în insolvenţă Mititelu Corneliu,
5. Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Total Mob S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Neamț, C.U.I. 14459306, nr. de înreg. O.R.C. J27/64/2002, desemnat potrivit Încheierii din data de 29.04.2015, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 201/103/2015, în temeiul prev. art. 137 din Legea nr. 85/2014
ANUNȚĂ
6. Depunerea la Arhiva Tribunalului Neamț în dosarul nr. 201/103/2015 pe data de 25.06.2015 a Planului de reorganizare a activității debitorului S.C. Total Mob S.R.L. Piatra Neamț, plan propus de către administratorul special al debitorului.
6.1. Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Total Mob S.R.L. Piatra Neamț va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț, la data de 17.07.2015, ora 11.00.
6.2. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
7. Comitetul creditorilor: Banca Transilvania – președinte, A.J.F.P. Neamț – membru, S.C. Seleron S.R.L - membru.

  PDF descarcă document (PDF)

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO