Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Servicii

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN ELABORAREA UNUI PLAN DE RESTRUCTURARE 

În cadrul acestei proceduri societatea noastră profesională elaborează un plan de
restructurare acceptat de debitor şi de creditorii relevanţi, plan care să permită continuarea
activităţii debitorului şi acoperirea totală sau parţială a obligaţiilor acestora.

În urma negocierilor voluntare extrajudiciare planul de restructurare poate include:
- modalitatea de valorificare a unor active;
- modificarea termenelor de plată a creanţelor;
- remiteri de datorie;
- injectare de capital suplimentar;
- constituirea de garanţii;
- conversia creanţelor în acţiuni;
- implementarea strategiei de management a debitorului.
Restructurarea obligaţiilor este o concesie, iar nu un drept.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN PRE-INSOLVENŢĂ

Procedura mandatului ad-hoc:

Mandatarul va putea propune ştergeri, reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii,
continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal precum şi orice alte
măsuri considerate a fi necesare.

Procedura concordatului preventiv:

La cererea conciliatorului, judecătorul sindic va putea impune, prin hotărâre de omolagare,
amânarea scadenţei creanţelor creditorilor nesemnatari cu 18 luni. În această perioadă nu
vor curge dobânzi, penalităţi şi alte cheltuieli aferente creanţelor respective.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE LICHIDARE VOLUNTARĂ

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor;
Lichidatorii sunt obligaţi să efectueze bilanţul de mediu;
În afară de puterile conferite de asociaţi, lichidatorii vor putea:
- să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
- să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii;
- să facă tranzacţii;
- să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii;
- să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească
orice alte acte necesare.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN INSOLVENŢĂ

Determinarea stării de insolvenţă. Insolvenţa iminentă;
- continuarea exploatării după deschiderea procedurii;
- depistarea cauzelor insolvenţei;
- analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;
- viabilitatea planului de reorganizare;
- urmărirea implementării planului de reorganizare;
- analiza necesară deciziei de solicitare a anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor;
- analiza contractelor în curs de execuţie;
- analiza posibilităţii executării de către creditorii garantaţi a unor bunuri puse în garanţie;
- modalităţi de valorificare a bunurilor din averea debitorului;
- încheierea de tranzacţii;
- determinarea prejudiciilor

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. a gestionat procedura insolvenţei privind
un număr de 1134 de dosare, dintre care 774 dosare au fost închise, rămânând în lucru un
număr de 396 dosare.

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO