Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Plan de reorganizare Bauvest Comserv

În data de 30.06.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Bauvest Comserv S.R.L. Braşov, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-nul Bălăşcan Eduard Laurian. Prin adresa din data de 21.07.2014 S.C. Bauvest Comserv S.R.L. Prejmer-Brașov a înaintat administratorului judiciar erata la Planul de reorganizare, iar prin adresa din data de 22.07.2014 - Graficul de eșalonare a plăților în cadrul vânzării bunurilor imobile ale debitoarei – parte integrantă a Planului de reorganizare. În data de 23.07.2014 societatea debitoare, prin administrator special, a depus la dosarul cauzei graficul de eșalonare a plăților în cadrul vânzării bunurilor imobile a debitoarei – parte integrală a Planului de reorganizare. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 26.08.2014, ora 11.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Brasov, str. Toamnei, nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 4, jud. Brasov. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

  PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare Moldomobila

În data de 01.07.2014 s-a transmis la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Moldomobila S.A. Iași, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dna. Țilică Verginia, însoțit de Anexa IV (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificată în conformitate cu tabelul definitiv al creanțelor S.C. Moldomobila S.A. Iaşi întocmit la data de 18.12.2012 de către administratorul judiciar. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 25.07.2014, ora 10.00, la sediul societății debitoare S.C. Moldomobila S.A. din mun. Iaşi, str. Bucium, nr. 34, jud. Iaşi. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

  PDF descarcă document (PDF)

  PDF Anexă la planul de reorganizare (PDF)

Plan de reorganizare Prislact S.R.L. Flămânzi - Botoşani

În data de 21.05.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Prislact S.R.L. Flămânzi-Botoșani însoțit de Anexa 10 (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificată în conformitate cu tabelul definitiv actualizat al creanțelor S.C. Prislact S.R.L. Flămânzi-Botoșani întocmit la data de 05.03.2014 de către administratorul judiciar. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 24.06.2014, ora 12.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Botoşani, la sediul debitoarei din oraș Flămânzi, jud. Botoşani și la sediile administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi și din mun. Botoșani, str. Teatrului, nr. 3 A, et. 5, cod poștal 710238, jud. Botoșani, pe cheltuiala solicitantului.

  PDF descarcă document (PDF)

  PDF Anexă la planul de reorganizare (PDF)

MRL anunță achitarea parțială a salariilor restante pentru S.C. AVICOLA IAȘI S.A.

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Avicola Iaşi S.A., anunță faptul că începând cu data de 15.04.2014, la sediul S.C. Avicola Iaşi S.A. din loc. Târgu Frumos, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 44, jud. Iaşi, vor fi achitate parţial, în produse (carne)/în lei, drepturile salariale izvorâte din raporturile de muncă născute anterior datei de deschidere a procedurii, după lista ataşată prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile planului de reorganizare.

 PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare S.C. Muntele Mic Superski S.R.L.

În data de 02.12.2013 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Muntele Mic Superski S.R.L. Timișoara, întocmit de societatea debitoare, prin administrator special, Buna Horatiu, domiciliat in Timisoara, str Stuparilor nr 45 A sc B ap 19. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 08.01.2014, ora 13.00, la sediul ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Timiș și la sediul ales al administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar www.insolventa.ro.

 PDF descarcă document (PDF)

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO