Subscrisele,

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având C.I.F.: RO15047672, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0120 din 31.12.2006, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneliu Mititelu
  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, având C.I.F.: RO27553592, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0502 din 24.09.2010, tel.: 0755.132.478, fax: 0234.524.420, e-mail: bacau@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneanu Oana – Diana,

cu sediul procesual ales în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar  al debitorului MAICOM GRUP S.R.L. BUCUREȘTI, cu sediul social  în  București, sectorul 3, Strada Dristorului nr. 108-110, bloc 16ABC, scara C, etaj 2, ap. 108, CUI 13660564, nr. înreg. O.R.C. J40/762/2001, numite potrivit Încheierii de ședință din data de 01.09.2022, pronunțată de Tribunalul București, secţia a VII – Civilă în dosarul nr. 18979/3/2020, vă invită să depuneţi, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82,  jud. Iași, până la data de 13.05.2024, ora 14.00, ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare ale A.N.E.V.A.R. pentru bunurile proprietatea societății debitoare S.C. Maicom Grup S.R.L…

Află mai multe detalii: descarca PDF