M.R.L. propune spre închiriere spații comerciale cu suprafața de până la 1.500 m.p. în centrul municipiului Suceava

Se propun spre închiriere spații comerciale cu suprafața de până la 1.500 m.p., pe str. Universității, nr. 29, din mun. Suceava, pretabile pentru birouri, cabinete medicale, clinici medicale, farmacii, bănci, servicii, comerț, facultate particulară și nu numai, în incinta fabricii de textile Starmod S.A., vis  a vis de CEC Bank, lângă centrele comerciale Zimbru și Kaufland, la 600 m de Primaria Suceava și 950 m de Palatul de Justiție. Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea ROMFRESHOIL HOLDING S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ROMFRESHOIL HOLDING S.R.L. Negrești Oaș–Satu Mare, C.U.I. RO29222560, nr. de înreg. O.R.C. J30/787/2011, cu sediul social în Negrești Oaș, Strada Turului, Nr. 137, jud. Satu Mare, potrivit Hotărârii civile nr. 542/2018 din data de 26.11.2018, pronunţată de Tribunalul Satu Mare – Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare bunuri mobile –stoc marfă -aflat în patrimoniul S.C. ROMFRESHOIL HOLDING S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul procesual ales al lichidatorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 18.04.2019, ora 12:00. Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea CREȚU CANCIUC S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Creţu Canciuc S.R.L. Grinţieş – Neamţ, C.U.I. 4880110, nr. de înreg. O.R.C. J27/1869/1993, cu sediul social în com. Grinţieş, jud. Neamţ, potrivit Sentinţei civile nr. 288/F pronunţată pe data de 17.05.2013, de către Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 4030/103/2011, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta de servicii Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea MVP PRO S.R.L. ROMAN – NEAMŢ

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. MVP Pro S.R.L. Roman – Neamţ, cu sediul în mun. Roman, str. Gheorghe Doja, nr. 21, cam. 2, jud. Neamț, C.U.I. 33397757, nr. de înreg. O.R.C. J27/915/2016, potrivit Încheierii civile nr. 17 din data de 23.01.2019, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 76/103/2019, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea ULTERM-PRES S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ULTERM-PRES S.R.L. NEGREȘTI-VASLUI, cu sediul social în oraș Negrești, str. Păcii, nr. 9, județ Vaslui, C.U.I. 16577995, J37/471/2004, numită prin Sentința civilă nr. 235/F/2018 din data de 11.09.2018, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr. 2425/89/2014, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru Mai mult

Anunt de selectie evaluator pentru societatea VLADISIA S.R.L. BACĂU

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Vladisia S.R.L., C.U.I. 17163886, nr. de înreg. O.R.C. J04/200/2005, cu sediul social în Mun. Bacău, str. Calea Republicii, Nr. 31, sc. A, ap.9, Judet Bacău, numită prin Decizia 372/2018 din data de 11.10.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bacau, în dosarul nr. 1145/110/2018/a1, prin prezenta, vă invităm Mai mult

MECANO FUC S.A. VASLUI RENAȘTE DIN PROPRIA CENUȘĂ

MECANO FUC S.A., cea mai mare producătoare de utilaje pentru extracţie şi construcţii din zona Moldovei, continuatorul colosului Mecanica S.A. Vaslui, intră într-o nouă etapă.

În cadrul Adunării Creditorilor din data de 10.07.2018 MECANO FUC S.A. și-a aprobat Planul de Reorganizare, iar la termenul din data de 29.01.2019 instanța a confirmat planul de reorganizare. Practic, începând cu această dată societatea a intrat în procedura de reorganizare.

Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea HYDRAMOLD S.R.L.Iași

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAȘI, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, cu sediul social în Mun. Iași, str. Calea-Chișinăului, nr.29, corp C43/4, parțial, jud. Iași, numită potrivit Sentinței nr. 252/21.02.2018, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II –a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 5857/99/2014 (383/2014), prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru Mai mult

Anunt selectie firma de arhivare pentru societatea debitoare MPM TOWING S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. MPM TOWING S.R.L. Borza  – Sălaj, C.U.I. 25132503 , nr. de înreg. O.R.C. J31/88/2009, cu sediul social în Borza, Com. Creaca, nr. 45, jud. Sălaj, potrivit Sentinţei civile nr. 59 din data de 15.01.2018, pronunţată de Tribunalul Sălaj – Secţia Civilă, în dosarul nr. 1924/84/2015, prin prezenta vă invită să Mai mult

1 2 3 12