Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Anunt selectie evaluator TRANSALDEA S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului TRANSALDEA  SRL C.U.I. 1220926 nr. de înreg. O.R.C. J26/193/1991 cu sediul Loc. Tg Mureş, Strada Moldovei, Nr. 8, ap.2, Judet Mureş, potrivit Incheierii nr.367 din data de 08.06.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mures, în dosarul nr. 609/1371/2016, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activelor aflate în patrimoniul TRANSALDEA S.R.L., în conformitate cu Standardele de Evaluare, până la data de 23.03.2018, ora 17:00, la sediul procesual ales al lichidatorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Tg Mures, Piata Victoriei, nr.20, ap. 13, jud. Mures, sau pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deschiderea ofertelor va fi efectuată în data de 26.03.2018, ora 12.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină obligatoriu preţul şi termenul de executare a lucrării.
Solicităm, de asemenea ca oferta dvs. să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana juridică este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat (EPI si EBM) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI si EBM, iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

În situaţia în care consideraţi necesară o informare mai detaliată a celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la nr. tel. 0755-049902

Anunt selectie evaluator TRANSALDEA SRL

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului TRANSALDEA  SRL C.U.I. 1220926 nr. de înreg. O.R.C. J26/193/1991 cu sediul Loc. Tg Mureş, Strada Moldovei, Nr. 8, ap.2, Judet Mureş, potrivit Incheierii nr.367 din data de 08.06.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mures, în dosarul nr. 609/1371/2016, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activelor aflate în patrimoniul TRANSALDEA S.R.L., în conformitate cu Standardele de Evaluare, până la data de 13.03.2018, ora 17:00, la sediul procesual ales al lichidatorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Tg Mures, Piata Victoriei, nr.20, ap. 13, jud. Mures, sau pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deschiderea ofertelor va fi efectuată în data de 14.03.2018, ora 12.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină obligatoriu preţul şi termenul de executare a lucrării.
Solicităm, de asemenea ca oferta dvs. să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana juridică este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat (EPI si EBM) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI si EBM, iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

În situaţia în care consideraţi necesară o informare mai detaliată a celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la nr. tel. 0755-049902

Anunt selectie arhiva S.C. Maha Egypt Impex S.R.L

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Maha Egypt Impex S.R.L., RO 3590119, nr. de înreg. O.R.C. J4/2723/1992, cu sediul social în Mun. Bacău, str. Calea Republicii, Nr. 151, Judet Bacău, potrivit Încheierii de şedinţă din data de 24.11.2016, pronunţată de Tribunalul Bacau, în dosarul nr. 3296/110/2014, invită toți agenții economici interesați ca, până la data de 09.03.2018 ora 16:00, să depună o ofertă de preț pentru prestarea serviciilor arhivistice de legatorie, prelucrare documente, depozitare și conservare, utilizare documente.
Ofertele se vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Bacau, str. 22 Decembrie, nr. 36, bl. 36, sc. D, ap. 2, Jud. Bacau .
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 12.03.2018
 Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente:
-    Preț/ml/lună pentru depozitare documente;
-    Preț/ml pentru prelucrare documente;
-    Preț/dosar pentru legatorie;
-    Preț transport documente;
-    Preț/dosar pentru consultare documente;
-    Termeni și modalități de plată;
-    Certificare în domeniul calității;
-    Autorizațiile de funcționare pentru serviciul arhivistic de: păstrare și conservare, legătorie, utilizare a documentelor și prelucrarea arhivistică;
- Proiectul contractului de depozitare în care să se regăsească prevederile art. 22 alin. 1 din Legea Arhivelor Naționale republicată, privind transferul documentelor în cazul încetării activității operatorului economic;

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va efectua prelucra şi depozitarea arhivei societăţii debitoare S.C. Maha Egypt Impex S.R.L.
Plata se va efectua ulterior valorificării bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare S.C. Maha Egypt Impex S.R.L.

Propunere modificare plan Starmod S.A.

1. Date privind dosarul: nr. dosar: 9819/86/2010**, Tribunalul Suceava, judecător Cojocariu Șchiopu Demetriad,
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, nr. de telefon: 0230.214.948, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele: 08.30-12.30,
3.1. Debitor: S.C. Starmod S.A. Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/69/1991, C.U.I. RO3177717,
3.2. Administrator special: Sfarti Lidia-Naila, domiciliată în mun. Suceava, Aleea Lalelelor, nr. 4, bl. 92, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Suceava,
4. Comitetul creditorilor: D.G.R.F.P IAȘI - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava (P); Banca Comercială Română S.A. (M), S.C. Compact Nord S.R.L. (M) – AC 20.03.2013,
5. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232.243.864/0232.212.231, e-mail: iaş This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Mititelu Corneliu,
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului Starmod S.A. Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/69/1991, C.U.I. RO3177717, conform Sentinţei Civile nr. 160 din data de 31.01.2013, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9819/86/2010*, anunță:
S-a depus la dosarul cauzei la data de 20.02.2018 propunerea de modificare a Planului de reorganizare al debitoarei S.C. Starmod S.A., întocmită de societatea debitoare, prin administrator special.
Data când se va vota cu privire la propunerea de modificare a Planului de reorganizare a fost stabilită pentru 22.03.2018, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași, din mun. Iași, șos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iași. Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minimum 2 ore înainte de ora ședinței.
Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Suceava şi la sediul societăţii debitoare din mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar, www.insolventa.ro.

Descarca document

Plan de reorganizare Naina Comimpex SRL

1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 7322/63/2017, Tribunalul Dolj, Judecător sindic: Raluca Elena Dinculescu,
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj, număr de telefon: 0251-415.323,  programul arhivei/registraturii instanţei:-,
3.1. Debitor: S.C. Naina Comimpex S.R.L. Craiova – Dolj, cu sediul în mun. Craiova, str. Bărăganului, nr. 38, jud. Dolj, C.U.I. 3088709, nr. de înreg. O.R.C. J16/3082/1992,
3.2. Administrator special: d-nul. Căpăţînă Florinel,
4.  Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, practician în insolvenţă Mititelu Corneliu,
5. Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Naina Comimpex S.R.L. Craiova – Dolj, cu sediul în mun. Craiova, str. Bărăganului, nr. 38, jud. Dolj, C.U.I. 3088709, nr. de înreg. O.R.C. J16/3082/1992, potrivit Hotărârii nr. 462 din data de 27.06.2017, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7322/63/2017, în temeiul prev. art. 137 din Legea nr. 85/2014
ANUNȚĂ
6. Depunerea la Arhiva Tribunalului Dolj în dosarul nr. 7322/63/2017 pe data de 20.02.2018 a Planului de reorganizare a activității debitorului S.C. Naina Comimpex S.R.L. Craiova – Dolj, plan propus de către administratorul special al debitorului. Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar (www.insolventa.ro), a fost depus la O.R.C.T. Dolj prin grija administratorului special, a fost comunicat membrilor comitetului creditorilor și poate fi studiat de orice persoană interesată, pe cheltuiala acesteia, în baza unei programări de minim 24 de ore, la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț.
6.1. Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Naina Comimpex S.R.L. Craiova – Dolj va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț, la data de 26.03.2018, ora 11.00.
6.2. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
7. Comitetul creditorilor: UniCredit Bank S.A. Bucureşti, D.G.R.F.P. Craiova şi S.C. Job DTR Distrib S.R.L. Craiova.

Descarca document

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO