SUSPENDARE CONTRACTE DE MUNCĂ SAU ȘOMAJ TEHNIC?

I. Care e soluția optimă? – întreruperea activității vs. reducerea activității

În situația de urgență pe care o traversăm, autoritățile au luat o serie de măsuri meninte să limiteze efectele economice nefaste ale virusului Covid 19, sens în care Guvernul României a stabilit condițiile pentru intrarea în șomaj tehnic și a reglementat depunerea online a documentelor pentru obținerea unor beneficii sociale pe perioada stării de urgență. Mai mult

CONSECINŢE ALE FORŢEI MAJORE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE VIRUS COVID-19

            Conjuctura prezentă provocată de răspândirea crescendo a virusului SARS-CoV-2 a determinat restrângerea activităţii atât în mediul afacerilor, cât şi în cadrul autorităţilor publice, astfel încâţ, mulţi comercianţi ar putea ajunge în imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerii acestora. Mai mult

Decizie

Subscrisele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în Iași, Aleea Nicolina nr. 82, email: iasi@insolventa.ro, reprezentantă legal prin asociat coordonator, practician în insolvență Mititelu Corneliu, Mai mult

EXISTĂ VIAȚĂ ȘI DUPĂ INSOLVENȚĂ: REINSERȚIA IN CIRCUITUL ECONOMIC

In contextul în care unii nu înțeleg sau nu au avut contact cu insolvența iar alții care au avut legătură cu ea o consideră ca fiind  o etapă spre “moartea” societății, există și situații în care societățile reușesc să se redreseze și să se reintegreze în circuitul economic, insolvența fiind doar e etapă de conștientizare a valorilor și a capacităților societății.   Mai mult

Denunţarea contractelor păguboase în procedura insolvenţei – la confluența dintre teorie și practică (art. 123 din Legea nr. 85/2014)

 

Spre deosebire de reglementările anterioare, care prevedeau posibilitatea denunţării contractelor în derulare, însă nu stipulau vreun termen în interiorul căruia să se poată adopta o asemenea măsură, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a venit cu dispoziții care s-au dorit a fi exprese și fără echivoc, statuând în cadrul articolului 123 că măsura denunțării poate fi adoptată într-un termen de prescripție de 3 luni de la data deschiderii procedurii: Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare VĂRU FILIP S.R.L. ORADEA – BIHOR

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. VĂRU FILIP S.R.L. ORADEA – BIHOR, C.U.I. 32610430, nr. de înreg. O.R.C. J05/2044/2013, cu sediul social în Oradea, str. IZA, nr. 23, Bl. S2, Et. 2, Ap. 29, jud.Bihor, potrivit Hotărârii din data de 12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4985/111/2017, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare NOVALIMENT COM S.R.L.

Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax꞉ 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. NOVALIMENT COM S.R.L. CĂUAȘD – BIHOR, CUI 12253864, nr. de înreg. ORC J05/742/1999, cu sediul social în Sat Căuașd, Com. Tulca, nr. 160, jud.Bihor, potrivit Sentinței civile nr. 995//F/2019 din data de 26.09.2019, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1291/111/2019, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta Mai mult