EXISTĂ VIAȚĂ ȘI DUPĂ INSOLVENȚĂ: REINSERȚIA IN CIRCUITUL ECONOMIC

In contextul în care unii nu înțeleg sau nu au avut contact cu insolvența iar alții care au avut legătură cu ea o consideră ca fiind  o etapă spre “moartea” societății, există și situații în care societățile reușesc să se redreseze și să se reintegreze în circuitul economic, insolvența fiind doar e etapă de conștientizare a valorilor și a capacităților societății.   Mai mult

Denunţarea contractelor păguboase în procedura insolvenţei – la confluența dintre teorie și practică (art. 123 din Legea nr. 85/2014)

 

Spre deosebire de reglementările anterioare, care prevedeau posibilitatea denunţării contractelor în derulare, însă nu stipulau vreun termen în interiorul căruia să se poată adopta o asemenea măsură, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a venit cu dispoziții care s-au dorit a fi exprese și fără echivoc, statuând în cadrul articolului 123 că măsura denunțării poate fi adoptată într-un termen de prescripție de 3 luni de la data deschiderii procedurii: Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare VĂRU FILIP S.R.L. ORADEA – BIHOR

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. VĂRU FILIP S.R.L. ORADEA – BIHOR, C.U.I. 32610430, nr. de înreg. O.R.C. J05/2044/2013, cu sediul social în Oradea, str. IZA, nr. 23, Bl. S2, Et. 2, Ap. 29, jud.Bihor, potrivit Hotărârii din data de 12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4985/111/2017, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare NOVALIMENT COM S.R.L.

Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax꞉ 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. NOVALIMENT COM S.R.L. CĂUAȘD – BIHOR, CUI 12253864, nr. de înreg. ORC J05/742/1999, cu sediul social în Sat Căuașd, Com. Tulca, nr. 160, jud.Bihor, potrivit Sentinței civile nr. 995//F/2019 din data de 26.09.2019, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1291/111/2019, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare Bogdan Blue Trans S.R.L. – Bacău

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Bogdan Blue Trans S.R.L. – Bacău, J4/1148/2012, C.U.I. 30888385, cu sediul social în Municipiul Bacău, Str. Vasile Alecsandri, nr. 39, sc. H, ap. 11, Judet Bacău, potrivit Sentinței nr. 344/2019 din data de 06.06.2019, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 703/110/2019, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea Mai mult

Anunt elecție oferte servicii arhivare documente pentru societatea Prest Serv Apa S.A.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Prest Serv Apa S.A., nr. de înreg. ORC J22/1354/2011, CUI: 28863486, cu sediul social în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iaşi, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit potrivit Încheierii nr. 54/2019 din data de 10.07.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 4241/99/2019 (142/2019), invită toți agenții economici interesați ca, până la data de 29.08.2019, ora 16:00, să depună o ofertă de preț pentru prestarea serviciilor arhivistice de legatorie, prelucrare documente, depozitare și conservare, utilizare documente. Mai mult