Monthly Archives: November 2019

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare VĂRU FILIP S.R.L. ORADEA – BIHOR

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. VĂRU FILIP S.R.L. ORADEA – BIHOR, C.U.I. 32610430, nr. de înreg. O.R.C. J05/2044/2013, cu sediul social în Oradea, str. IZA, nr. 23, Bl. S2, Et. 2, Ap. 29, jud.Bihor, potrivit Hotărârii din data de 12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4985/111/2017, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare NOVALIMENT COM S.R.L.

Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax꞉ 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. NOVALIMENT COM S.R.L. CĂUAȘD – BIHOR, CUI 12253864, nr. de înreg. ORC J05/742/1999, cu sediul social în Sat Căuașd, Com. Tulca, nr. 160, jud.Bihor, potrivit Sentinței civile nr. 995//F/2019 din data de 26.09.2019, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1291/111/2019, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare Bogdan Blue Trans S.R.L. – Bacău

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Bogdan Blue Trans S.R.L. – Bacău, J4/1148/2012, C.U.I. 30888385, cu sediul social în Municipiul Bacău, Str. Vasile Alecsandri, nr. 39, sc. H, ap. 11, Judet Bacău, potrivit Sentinței nr. 344/2019 din data de 06.06.2019, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 703/110/2019, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea Mai mult