Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. VĂRU FILIP S.R.L. ORADEA – BIHOR, C.U.I. 32610430, nr. de înreg. O.R.C. J05/2044/2013, cu sediul social în Oradea, str. IZA, nr. 23, Bl. S2, Et. 2, Ap. 29, jud.Bihor, potrivit Hotărârii din data de 12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4985/111/2017, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare bunuri mobile – Opel Astra Caravan, serie șasiu W0L0TGF3512131027, înmatriculat în 28.07.2015, nr. înmatriculare BH 07 VRF, aflate în patrimoniul S.C. VĂRU FILIP S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul ales al lichidatorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 02.12.2019, ora 17:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 03.12.2019, ora 14:00.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.

Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142

 

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana