Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax꞉ 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. NOVALIMENT COM S.R.L. CĂUAȘD – BIHOR, CUI 12253864, nr. de înreg. ORC J05/742/1999, cu sediul social în Sat Căuașd, Com. Tulca, nr. 160, jud.Bihor, potrivit Sentinței civile nr. 995//F/2019 din data de 26.09.2019, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1291/111/2019, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare bunuri imobile (terenuri și construcții situate în intravilanul localității Salonta –jud. Bihor, identificate cadastral după cum urmează: CF 101672/Salonta, nr. cadastral 311/1; și CF 102237/Salonta, nr. cadastral 312/2;) aflate în patrimoniul S.C. NOVALIMENT COM S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 21.11.2019, ora 17:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 22.11.2019, ora 11:00.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.
Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana