Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare Bogdan Blue Trans S.R.L. – Bacău

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Bogdan Blue Trans S.R.L. – Bacău, J4/1148/2012, C.U.I. 30888385, cu sediul social în Municipiul Bacău, Str. Vasile Alecsandri, nr. 39, sc. H, ap. 11, Judet Bacău, potrivit Sentinței nr. 344/2019 din data de 06.06.2019, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 703/110/2019, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea Mai mult

Anunt elecție oferte servicii arhivare documente pentru societatea Prest Serv Apa S.A.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Prest Serv Apa S.A., nr. de înreg. ORC J22/1354/2011, CUI: 28863486, cu sediul social în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iaşi, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit potrivit Încheierii nr. 54/2019 din data de 10.07.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 4241/99/2019 (142/2019), invită toți agenții economici interesați ca, până la data de 29.08.2019, ora 16:00, să depună o ofertă de preț pentru prestarea serviciilor arhivistice de legatorie, prelucrare documente, depozitare și conservare, utilizare documente. Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare PREST SERV APA S.A.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului PREST SERV APA S.A., nr. de înreg. ORC J22/1354/2011, CUI: 28863486, cu sediul social în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iaşi, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit potrivit Încheierii nr. 54/2019 din data de 10.07.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 4241/99/2019 (142/2019), vă invită să depuneţi ofertă pentru Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, cu sediul în mun. Pașcani, str. Moldovei, nr. 21, jud. Iași, C.U.I. RO 1999398, nr. de înreg. Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit Încheierii nr. 48/19.06.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II a Civilă Faliment, în dosarul nr. 3744/99/2019 (119/2019), vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare MELCRET-AT S.R.L. GALAȚI

Subscrisele, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi LD Expert Grup I.P.U.R.L. Huşi, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului S.C. Melcret-At S.R.L. Galați, cu sediul in mun. Galați, str. Tecuci, nr. 159, jud. Galați, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J17/3178/1994, CUI: RO 6592475, numite potrivit Sentinței nr. 783/07.10.2014 și a Încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 08.10.2014 pronunţate de Tribunalul Galați în dosarul nr. 4658/121/2012, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă Mai mult

Anunt selectie evaluator MPM TOWING S.R.L. Borza – Sălaj

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al S.C. MPM TOWING S.R.L. Borza  – Sălaj, C.U.I. 25132503 , nr. de înreg. O.R.C. J31/88/2009, cu sediul social în Borza, Com. Creaca, nr. 45, jud. Sălaj, numit potrivit Sentinţei civile nr. 59 din data de 15.01.2018, pronunţată de Tribunalul Sălaj – Secţia Civilă, în dosarul nr. 1924/84/2015, Mai mult

Anunt elecție oferte servicii arhivare documente pentru societatea ROMFRESHOIL HOLDING S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ROMFRESHOIL HOLDING S.R.L. Negrești Oaș–Satu Mare, C.U.I. RO29222560, nr. de înreg. O.R.C. J30/787/2011, cu sediul social în Negrești Oaș, Strada Turului, Nr. 137, jud. Satu Mare, potrivit Hotărârii civile nr. 542/2018 din data de 26.11.2018, pronunţată de Tribunalul Satu Mare – Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3033/83/2016, prin prezenta vă invită să depuneţi Mai mult

Anunt elecție oferte servicii arhivare documente pentru societatea VLADISIA S.R.L

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Vladisia S.R.L., C.U.I. 17163886, nr. de înreg. O.R.C. J04/200/2005, cu sediul social în Mun. Bacău, str. Calea Republicii, Nr. 31, sc. A, ap.9, Judet Bacău, potrivit Deciziei 372/2018 din data de 11.10.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bacau, în dosarul nr. 1145/110/2018/a1, vă invită să depuneţi, până la data de 24.05.2019, ora 15.00, ofertă

Mai mult

Anunț selecție firmă specializată în vederea întocmirii rapoarte de evaluare

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. L & D MARKETING S.R.L. IAȘI, CUI: RO 17946233; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/2314/2005, cu sediul social în mun. Iaşi, str. Canta, nr. 10, bloc 536, scara b, etaj 2, ap. 9,camera 1, jud. Iaşi, numită potrivit Încheierii nr. 10/2019 din data de 05.02.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II a Civilă Faliment, în dosarul nr. 452/99/2019 (17/2019), vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare ale A.N.E.V.A.R. pentru bunurile propietatea societății debitoare S.C. L & D   MARKETING S.R.L., la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr 82,  jud. Iași, până la data de 13.05.2019, ora 14.00. Mai mult