Anunt selectie evaluator pentru societatea Belagris SRL

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. BELAGRIS S.R.L. ORADEA – BIHOR, CUI 15067661, nr. de înreg. ORC J05/1249/2002, cu sediul social în Oradea, Calea Aradului, Nr. 99, jud.Bihor, potrivit Sentinței civile nr. 859/2018 din data de 19.09.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7296/111/2017, prin prezenta Mai mult

“VINOVAȚII FĂRĂ VINĂ CER SĂ SE FACĂ LUMINĂ” (Dorin Liviu Zaharia, Florian Pittiș)

Cazierul fiscal, așa cum apare prezentat în Ordonanța 39 / 2015,  reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili si se utilizează în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi al eficientizării procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor etc. la Bugetul General Consolidat al Statului.

Mai mult

Anunt de selectie evaluator pentru societatea GASPETROLEUM CONCEPT S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Gaspetroleum Concept S.R.L. Bălcești – Gorj, cu sediul în Sat Bălcești, com. Bengești-Ciocadia, nr. 184, cam. 1, jud. Gorj, C.U.I. 32631891, nr. de înreg. O.R.C. J18/11/2014, potrivit Sentinței nr. 231 din data de 05.06.2018, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 610/95/2018/a1, prin prezenta, vă invită să depuneţi la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Mai mult

Anunt de selectie evaluator pentru societatea HYDRAMOLD S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAȘI, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, cu sediul social în Mun. Iași, str. Calea-Chișinăului, nr.29, corp C43/4, parțial, jud. Iași, numită potrivit Sentinței nr. 252/21.02.2018, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II –a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 5857/99/2014 (383/2014), prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unui raport de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele mobile din patrimoniul societății debitoare HYDRAMOLD S.R.L. Iași. Mai mult

Oportunitate de investitie in Timisoara

MRL vinde spații de birouri situate central, în clădire de birouri Timișoara, cu suprafața utilă cuprinsă între 12,3mp și 39,4mp, cu prețuri între 16.075 Euro și 51.478Euro (aproximativ chiria pe 10 ani).

Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea HONG DA S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. HONG DA S.R.L., C.U.I. 23511969, nr. de înreg. O.R.C. J30/422/2008, cu sediul social în Oar, nr. 540, com. Vetiș, jud. Satu Mare, potrivit Sentinţei civile nr. 352/F din data de 18.07.2018, pronunţată de Tribunalul Satu Mare – Secţia II Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 461/83/2018, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare bunuri mobile –stoc marfă -aflat în patrimoniul S.C. HONG DA S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 15.11.2018, ora 12:00.

Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea NILSTAR S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Nilstar S.R.L. Roznov – Neamţ, cu sediul în loc. Roznov, str. Speranţei, nr. 722, jud. Neamţ, C.U.I. 13705658, nr. de înreg. O.R.C. J27/537/2010, potrivit Sentinţei civile nr. 510/F din data de 25.10.2018, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1274/103/2018, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activului imobil teren cu suprafața măsurată de 256 mp, înscris în CF nr. 50609/Roznov la nr. cad. 50609 și construcție atelier de producție cu suprafața de 256 mp înscris la nr. cad. 50609-C1, aflat în patrimoniul S.C. Nilstar S.R.L. Roznov – Neamţ, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, până la data de 05.11.2018, ora 15:00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ. Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea Santera S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Santera  S.R.L. Roznov – Neamţ, cu sediul în loc. Roznov, str. N. Roznovanu, nr. 178, jud. Neamț, C.U.I. 15727954, nr. de înreg. O.R.C. J27/1246/2003, potrivit Încheierii nr. 55/F din data de 08.02.2018, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 230/103/2018, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activelor imobile terenuri situate în loc. Roznov, jud. Neamţ, identificate cadastral sub nr. 54663 şi 1443 în cărţile funciare 54663, respectiv 52039, aflate în patrimoniul S.C. Santera S.R.L. Roznov – Neamţ, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, până la data de 05.11.2018, ora 16:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ. Mai mult

Anunt selectie firma de arhivare pentru societatea debitoare COMTECA S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Comteca S.R.L. Piatra Neamţ – Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 31, bl. 31, sc. B, ap. 15, jud. Neamț, C.U.I. 15391578, nr. de înreg. O.R.C. J27/610/2003, potrivit Sentinţei civile nr. 352/F din data de 29.06.2016, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2367/103/2015, vă invită să depuneţi, până la data de 31.10.2018, ora 15.00, ofertă în scopul desemnării persoanei de specialitate care va efectua selecţionarea şi depozitarea arhivei societăţii debitoare S.C. Comteca S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ; oferta se va depune la sediul ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ sau prin email pe adresa neamt@insolventa.ro. Mai mult

„ … să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica …”

Nu am putut să nu remarcăm cu toții în zilele care au trecut, două subiecte care au ținut ocupată agenda executivului. Unul ar fi referendumul (despre care nu vom vorbi în următoarele rânduri) și celălalt, urgenta modificare a legii insolvenței.

Și având în vedere că cel din urmă intră direct în sfera noastră profesională, ne-am decis să scriem câteva rânduri despre o parte din acest subiect și anume desemnarea practicianului în insolvență hărăzit să păstorească debitorul la deschiderea procedurii insolvenței.

De ce tocmai această „firmitură” din ordonanța de urgență de modificare a Legii 85/2014? Mai mult