Consortiul format din Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L., Sediul social: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având CUI: RO 15047672 și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Bayer Construction NT S.R.L. Piatra Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamț, Str. Ecoului, Nr. 6, bl. G15, sc. B, ap. 24, jud. Neamt, C.U.I. 36201587, nr. de înreg. O.R.C. J27/557/2016, potrivit Încheierii civile nr. 138/F din data de 31.08.2023, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1874/103/2023, în temeiul prev. art. 137 din Legea nr. 85/2014

ANUNȚĂ

Depunerea la Arhiva Tribunalului Neamț în dosarul nr. 1874/103/2023 pe data de 04.07.2024 a Planului de reorganizare a activității debitorului S.C. Bayer Construction NT S.R.L., plan propus de către administratorul special al debitorului. Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar (www.insolventa.ro), a fost depus la O.R.C.T. Neamț, a fost comunicat creditorilor și poate fi studiat de orice persoană interesată, pe cheltuiala acesteia, în baza unei programări de minim 24 de ore, la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț.

Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Bayer Construction NT S.R.L. va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț, la data de 05.08.2024, ora 11.00.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.

Ordinea de zi a ședinței Adunării creditorilor din data de 05.08.2024, ora 11.00:

Aprobarea Planului de reorganizare a activității debitoarei S.C. Bayer Construction NT S.R.L., propus de administratorul special, d-na. Apostol Petronela – Angelica, și depus la dosarul cauzei la data de 04.07.2024.

Informaţii suplimentare:

În cazul în care nu va veti putea prezenta la şedinţa Adunării creditorilor organizată pe data de 04.07.2024, ora 11.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ, vă rugăm să ne transmiteţi un punct de vedere scris cu privire la ordinea de zi menţionată mai sus pe adresa administratorului judiciar sau prin fax, la nr. 0232.212.231, sau e-mail la neamt@insolventa.ro. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar la tel. 0755.132.477.

Comitetul creditorilor: A.J.F.P. Neamț, OTP Leasing România IFN S.A. și Vanex S.R.L..

Află mai multe detalii: descarca PDF