Monthly Archives: October 2018

Anunt selectie evaluator pentru societatea NILSTAR S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Nilstar S.R.L. Roznov – Neamţ, cu sediul în loc. Roznov, str. Speranţei, nr. 722, jud. Neamţ, C.U.I. 13705658, nr. de înreg. O.R.C. J27/537/2010, potrivit Sentinţei civile nr. 510/F din data de 25.10.2018, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1274/103/2018, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activului imobil teren cu suprafața măsurată de 256 mp, înscris în CF nr. 50609/Roznov la nr. cad. 50609 și construcție atelier de producție cu suprafața de 256 mp înscris la nr. cad. 50609-C1, aflat în patrimoniul S.C. Nilstar S.R.L. Roznov – Neamţ, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, până la data de 05.11.2018, ora 15:00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ. Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea Santera S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Santera  S.R.L. Roznov – Neamţ, cu sediul în loc. Roznov, str. N. Roznovanu, nr. 178, jud. Neamț, C.U.I. 15727954, nr. de înreg. O.R.C. J27/1246/2003, potrivit Încheierii nr. 55/F din data de 08.02.2018, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 230/103/2018, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activelor imobile terenuri situate în loc. Roznov, jud. Neamţ, identificate cadastral sub nr. 54663 şi 1443 în cărţile funciare 54663, respectiv 52039, aflate în patrimoniul S.C. Santera S.R.L. Roznov – Neamţ, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, până la data de 05.11.2018, ora 16:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ. Mai mult

Anunt selectie firma de arhivare pentru societatea debitoare COMTECA S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Comteca S.R.L. Piatra Neamţ – Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 31, bl. 31, sc. B, ap. 15, jud. Neamț, C.U.I. 15391578, nr. de înreg. O.R.C. J27/610/2003, potrivit Sentinţei civile nr. 352/F din data de 29.06.2016, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2367/103/2015, vă invită să depuneţi, până la data de 31.10.2018, ora 15.00, ofertă în scopul desemnării persoanei de specialitate care va efectua selecţionarea şi depozitarea arhivei societăţii debitoare S.C. Comteca S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ; oferta se va depune la sediul ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ sau prin email pe adresa neamt@insolventa.ro. Mai mult

„ … să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica …”

Nu am putut să nu remarcăm cu toții în zilele care au trecut, două subiecte care au ținut ocupată agenda executivului. Unul ar fi referendumul (despre care nu vom vorbi în următoarele rânduri) și celălalt, urgenta modificare a legii insolvenței.

Și având în vedere că cel din urmă intră direct în sfera noastră profesională, ne-am decis să scriem câteva rânduri despre o parte din acest subiect și anume desemnarea practicianului în insolvență hărăzit să păstorească debitorul la deschiderea procedurii insolvenței.

De ce tocmai această „firmitură” din ordonanța de urgență de modificare a Legii 85/2014? Mai mult

Anunț selecție evaluator pentru societatea AND CERBUL S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. AND CERBUL S.R.L. – Stei cu sediul în Loc. Stei, str. Andrei Muresanu, nr. 5/C, ap. 2, jud. Bihor.C.U.I. 15416117, nr. de înreg. O.R.C. J 5/1413/2009, conform Sentintei nr. 218/F/2011 din data de 27.01.2011, pronunţate în dosarul nr. 5049/111/2010, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unui raport de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele imobile din patrimoniul societății debitoare AND CERBUL S.R.L. – Stei. Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 15.10.2018, ora 13.00.
Mai mult