Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Santera  S.R.L. Roznov – Neamţ, cu sediul în loc. Roznov, str. N. Roznovanu, nr. 178, jud. Neamț, C.U.I. 15727954, nr. de înreg. O.R.C. J27/1246/2003, potrivit Încheierii nr. 55/F din data de 08.02.2018, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 230/103/2018, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activelor imobile terenuri situate în loc. Roznov, jud. Neamţ, identificate cadastral sub nr. 54663 şi 1443 în cărţile funciare 54663, respectiv 52039, aflate în patrimoniul S.C. Santera S.R.L. Roznov – Neamţ, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, până la data de 05.11.2018, ora 16:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ.

Deschiderea ofertelor va fi efectuată în data de 06.11.2018, ora 16.00.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină obligatoriu: preţul, modalitatea de plată, termenul de executare a lucrării, certificatul din care reiese că sunteţi calificat şi atestat în prestarea unor astfel de servicii şi declarație pe propria răspundere, conf. prev. art. 61 alin. 2 din Legea 85/2014 modificată prin OUG nr. 88/2018, din care să rezulte că nu vă aflați în conflict de interese cu administratorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori.

Pentru cuantificarea preţului/termenului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct la activele necesare a fi evaluate se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232.212.231 sau e-mail neamt@insolventa.ro intenţia de vizitare.

În situaţia în care consideraţi necesară o informare mai detaliată a celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la nr. tel. 0755-132.477.