Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Comteca S.R.L. Piatra Neamţ – Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 31, bl. 31, sc. B, ap. 15, jud. Neamț, C.U.I. 15391578, nr. de înreg. O.R.C. J27/610/2003, potrivit Sentinţei civile nr. 352/F din data de 29.06.2016, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2367/103/2015, vă invită să depuneţi, până la data de 31.10.2018, ora 15.00, ofertă în scopul desemnării persoanei de specialitate care va efectua selecţionarea şi depozitarea arhivei societăţii debitoare S.C. Comteca S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ; oferta se va depune la sediul ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ sau prin email pe adresa neamt@insolventa.ro.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 01.11.2018, ora 15.00.

Solicităm ca oferta dumneavoastră să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ/ml, termen de execuţie, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat în vederea selecţionării şi depozitării arhivei, declarație pe propria răspundere, conf. prev. art. 61 alin. 2 din Legea 85/2014 modificată prin OUG nr. 88/2018, din care să rezulte că nu vă aflați în conflict de interese cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori.

Plata se va efectua din fondul de lichidare. Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 20 euro/ml, iar pentru depozitare 0,5 euro/ml/lună.

Pentru detalii vă rugăm contactați reprezentantul lichidatorului judiciar la telefon 0755.132.477 sau e-mail neamt@insolventa.ro.