Monthly Archives: August 2019

Anunt elecție oferte servicii arhivare documente pentru societatea Prest Serv Apa S.A.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Prest Serv Apa S.A., nr. de înreg. ORC J22/1354/2011, CUI: 28863486, cu sediul social în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iaşi, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit potrivit Încheierii nr. 54/2019 din data de 10.07.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 4241/99/2019 (142/2019), invită toți agenții economici interesați ca, până la data de 29.08.2019, ora 16:00, să depună o ofertă de preț pentru prestarea serviciilor arhivistice de legatorie, prelucrare documente, depozitare și conservare, utilizare documente. Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare PREST SERV APA S.A.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului PREST SERV APA S.A., nr. de înreg. ORC J22/1354/2011, CUI: 28863486, cu sediul social în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iaşi, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit potrivit Încheierii nr. 54/2019 din data de 10.07.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 4241/99/2019 (142/2019), vă invită să depuneţi ofertă pentru Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, cu sediul în mun. Pașcani, str. Moldovei, nr. 21, jud. Iași, C.U.I. RO 1999398, nr. de înreg. Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit Încheierii nr. 48/19.06.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II a Civilă Faliment, în dosarul nr. 3744/99/2019 (119/2019), vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare Mai mult

Anunt selectie evaluator pentru societatea debitoare MELCRET-AT S.R.L. GALAȚI

Subscrisele, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi LD Expert Grup I.P.U.R.L. Huşi, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului S.C. Melcret-At S.R.L. Galați, cu sediul in mun. Galați, str. Tecuci, nr. 159, jud. Galați, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J17/3178/1994, CUI: RO 6592475, numite potrivit Sentinței nr. 783/07.10.2014 și a Încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 08.10.2014 pronunţate de Tribunalul Galați în dosarul nr. 4658/121/2012, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă Mai mult