Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Prest Serv Apa S.A., nr. de înreg. ORC J22/1354/2011, CUI: 28863486, cu sediul social în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr. 33, jud. Iaşi, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J22/9/1991, numit potrivit potrivit Încheierii nr. 54/2019 din data de 10.07.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 4241/99/2019 (142/2019), invită toți agenții economici interesați ca, până la data de 29.08.2019, ora 16:00, să depună o ofertă de preț pentru prestarea serviciilor arhivistice de legatorie, prelucrare documente, depozitare și conservare, utilizare documente.Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., din Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide înainte de data de 30.08.2019, ora 15.00”.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 30.08.2019, ora 15:00

 Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente:

  • Preț/ml/lună pentru depozitare documente
  • Preț/ml pentru prelucrare documente
  • Preț/dosar pentru legatorie
  • Preț transport documente
  • Preț/dosar pentru consultare documente
  • Termeni și modalități de plată
  • Certificare în domeniul calității
  • Autorizațiile de funcționare pentru serviciul arhivistic de: păstrare și conservare, legătorie, utilizare a documentelor și prelucrarea arhivistică.

– Proiectul contractului de depozitare în care să se regăsească prevederile art. 22 alin. 1 din Legea Arhivelor Naționale republicată, privind transferul documentelor în cazul încetării activității operatorului economic.

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va efectua prelucra şi depozitarea arhivei societăţii debitoare S.C. Prest Serv Apa S.R.L.

Plata se va efectua ulterior valorificării bunurilor din patrimoniul S.C. Prest Serv Apa S.R.L.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator,                                                                                     Manager de caz,

practician în insolvență, Corneliu Mititelu                                         practician în insolvență, Lucian Andronic