Monthly Archives: December 2019

EXISTĂ VIAȚĂ ȘI DUPĂ INSOLVENȚĂ: REINSERȚIA IN CIRCUITUL ECONOMIC

In contextul în care unii nu înțeleg sau nu au avut contact cu insolvența iar alții care au avut legătură cu ea o consideră ca fiind  o etapă spre “moartea” societății, există și situații în care societățile reușesc să se redreseze și să se reintegreze în circuitul economic, insolvența fiind doar e etapă de conștientizare a valorilor și a capacităților societății.   Mai mult

Denunţarea contractelor păguboase în procedura insolvenţei – la confluența dintre teorie și practică (art. 123 din Legea nr. 85/2014)

 

Spre deosebire de reglementările anterioare, care prevedeau posibilitatea denunţării contractelor în derulare, însă nu stipulau vreun termen în interiorul căruia să se poată adopta o asemenea măsură, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a venit cu dispoziții care s-au dorit a fi exprese și fără echivoc, statuând în cadrul articolului 123 că măsura denunțării poate fi adoptată într-un termen de prescripție de 3 luni de la data deschiderii procedurii: Mai mult