In contextul în care unii nu înțeleg sau nu au avut contact cu insolvența iar alții care au avut legătură cu ea o consideră ca fiind  o etapă spre “moartea” societății, există și situații în care societățile reușesc să se redreseze și să se reintegreze în circuitul economic, insolvența fiind doar e etapă de conștientizare a valorilor și a capacităților societății.  Această modalitate de ieșire din insolvență nu ține de domeniul fantasticului sau de anumite formule magice pe care ar trebui să le cunoască practicianul în insolvență, ci doar de disponibilitatea reprezentanților societății aflată în dificultate financiară de a găsi, împreună cu practicianul în insolvență, soluții viabile și legale de a depăși această situație.

Este adevărat faptul că din punct de vedere statistic numărul societăților redresate și reintegrate în circuitul economic este mic raportat la numărul societăților radiate. Totuși, nu trebuie să neglijăm faptul că acestea există și cel mai important lucru că se poate.

Cu titlu de exemplu, în această perioadă, practicianul în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL. a reintegrat în circuitul economic  societatea A. din Bârlad. Astfel,  prin hotarârea pronunțată de Tribunalul Vaslui s-a dispus închiderea procedurii de reorganizare judiciară şi implicit a procedurii de insolvență deschisă împotriva acestei societăți, ca urmare a îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul de reorganizare.

Sau cazul societății C. din Roznov, jud. Neamț, societate aflată în procedura de reorganizare judiciară pe rolul Tribunalului Neamț. În cazul acestei societăți, administratorul judiciar  a depus la dosarul cauzei raportul final cu propunerea de reintegrare a societății în circuitul economic ca urmare a îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin planul de reorganizare aprobat de creditori.

Care este secretul ?

Să crezi că se poate și să fii dedicat 100% acestui demers, astfel încât din această simbioză să rezulte cele mai bune și aplicate idei pentru redresarea societății.

Lucrul în echipă – dacă dorești să reușești nu există două tabere, echipa practicianului în insolvență și echipa societății aflată în dificultate financiară.

Totul se realizează prin colaborare – strategia se stabilește împreună, aplicarea propriu-zisă a soluțiilor stabilite, implementarea lor și, dacă este cazul, modificarea/adaptarea la cerințele procesului de implementare.

Numai alături de o echipă puternică, experimentată, disciplinată și încrezătoare, starea de insolvență va putea fi depășită.

Da, se poate să ieși din insolvență, rezultatul depinde de fiecare dintre noi !