Monthly Archives: October 2017

Anunt selectie evaluator S.C. ICANAST S.R.L. Galati

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Icanast S.R.L. Galaţi, cu sediul social în Mun. Tecuci, str. Traian, nr. 7, jud. Galaţi, C.U.I. 9160765, nr. de înreg. O.R.C. J17/117/1997, potrivit Sentinţei nr. 110/24.04.2017, pronunţată de Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 3486/121/2014, vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare A.N.E.V.A.R. pentru bunurile mobile proprietatea societății debitoare S.C. Icanast S.R.L., până la data de 06.11.2017, ora 16:00.  Mai mult

Anunt selectie evaluator CDR Group S.R.L Iasi

Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. CDR Group S.R.L. Iaşi cu sediul social în în mun. Iaşi, str. Cucu, nr. 17, bl. 302, sc. A, et. 4, ap. 15, jud. Iași, C.U.I. RO14791932, nr. de înreg. O.R.C. J22/1414/2008, potrivit Sentinţei nr. 667/08.04.2015, pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă – Faliment, în dosarul 5974/99/2013 (309/2013), vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare A.N.E.V.A.R. pentru bunurile proprietatea societății debitoare S.C. CDR Group S.R.L., până la data de 08.11.2017, ora 16:00.  Mai mult

Anunt selectie evaluator Tundo Invest SRL Brasov

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TUNDO INVEST S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, b-dul Victoriei Cantina CFR, nr.8, jud. Brașov, nr. de înreg. O.R.C. J08/1783/2003, C.U.I. RO15737664, numită prin Încheierea din data de 14.03.2012, pronunţată de Tribunalul Brașov, în dosarul nr. 9925/62/2010, prin prezenta vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unui raport de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele imobile din patrimoniul societății debitoare TUNDO INVEST SRL. Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași,  până la data de 26.10.2017, ora 13.00. Mai mult

Principiile MRL

1. Colegii și colaboratorii noștri știu ce și cum să ceara; personalul nostru știe cum să formuleze în mod corect și complet o solicitare, atât la nivel intern, cât și la nivel instituțional, așa încât să fie limpede ce vrem și să nu fie nevoie sa revenim cu explicații și completări. Nu creăm alte probleme ci rezolvăm problemele care ne sunt supuse atenției. Mai mult

Anunt selectie evaluator SC TAREX TRADE SRL Maramures

A N U N Ț SLECȚIE EVALUATOR

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. TAREX WOOD S.R.L. BAIA MARE  – MARAMURES, C.U.I. 31483746, nr. de înreg. O.R.C. J24/337/2013, cu sediul social în Baia Mare , Str. Eliberării, Nr. 26, jud.Maramureș, numită prin Încheierea din data de 28.06.2017, pronunţată de Tribunalul Maramureș – Secţia II Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 780/100/2017, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul S.C. TAREX WOOD S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul procesual ales al administratorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 13.10.2017, ora 12:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 16.10.2017.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.

Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142