A N U N Ț SLECȚIE EVALUATOR

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. TAREX WOOD S.R.L. BAIA MARE  – MARAMURES, C.U.I. 31483746, nr. de înreg. O.R.C. J24/337/2013, cu sediul social în Baia Mare , Str. Eliberării, Nr. 26, jud.Maramureș, numită prin Încheierea din data de 28.06.2017, pronunţată de Tribunalul Maramureș – Secţia II Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 780/100/2017, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul S.C. TAREX WOOD S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul procesual ales al administratorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 13.10.2017, ora 12:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 16.10.2017.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.

Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142