1. Date privind dosarul: nr. dosar: 909/62/2023, Tribunal Brasov;

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, C.P. 500097, jud. Brașov, nr. de telefon: 0268/419615, program arhivă/registratură instanţă: marți-joi, orele 08.30-12.00.

3. Debitor: IQ MONTAGE SRL, nr. de inreg. O.R.C. J8/793/2017, C.U.I. 37364736, cu sediul social în Municipiul Săcele, Strada Nouă, Nr. 87A, Camera 2, Judet Braşov,

3.1. Administrator special: nu este desemnat;

4. Administrator judiciar consorțiul format din:

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având C.I.F.: RO15047672, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0120 din 31.12.2006, reprezentată prin asociat coordonator Corneliu Mititelu, tel: 0232-243.864, fax꞉ 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro;
  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, având C.I.F.: RO27553592, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0502 din 24.09.2010, reprezentată prin asociat coordonator Corneanu Oana – Diana, tel: 0234-524.420, fax꞉ 0234-524.420, e-mail: bacau@insolventa.ro;

Subscrisele, consorțiul format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. si Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, în calitate de administrator judiciar al debitorului IQ MONTAGE SRL, nr. de inreg. O.R.C. J8/793/2017, C.U.I. 37364736, cu sediul social în Municipiul Săcele, Strada Nouă, Nr. 87A, Camera 2, Judet Braşov, potrivit Sentinței nr. 316/SIND din data de  19.04.2023, pronunţată de Tribunalul Brasov – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 909/62/2023, în temeiul art. 137 alin. 1 din Legea 85/2014:

ANUNȚĂ

6. Depunerea la Arhiva Tribunalului Brasov în dosarul nr. 909/62/2023 pe data de 16.08.2023 a Planului de reorganizare a activității debitorului  IQ MONTAGE SRL, plan propus de către  administratorul special.  

6.1. Planul de reorganizare a activității debitorului IQ MONTAGE SRL va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, bl.68, sc. A, ap. 1, Jud. Bacău, la data de 11.09.2023, ora 10.00.
6.2. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

7. In prezenta cauză atribuţiile Comitetului Creditorilor sunt exercitate de Adunarea Creditorilor.

Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar; planul de reorganizare, inclusv anexele, poate fi consultat la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, bl.68, sc. A, ap. 1, Jud. Bacău cât și la sediul debitoarei din în Municipiul Săcele, Strada Nouă, Nr. 87A, Camera 2, Judet Braşov, la solicitarea oricărei părți interesate, pe cheltuiala acesteia, cu o programare prealabilă de minim 24 de ore.

Administrator judiciar,

Află mai multe detalii: Anunt IQ MONTAGE