Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. CASA OLTEANU S.R.L. Iaşi, cu sediul social în sat Vişan, comuna Bârnova, jud. Iaşi, C.U.I. RO17870631, nr. de înreg. O.R.C. J22/2073/2005, numit prin Încheierea nr.155 din data de 29.06.2012, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 3312/99/2012(207/2012), anunță:

În data de 15.11.2013 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Casa Olteanu S.R.L. Iași, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-nul Olteanu Marian, însoțit de Anexa 5 (care cuprinde tabelul definitiv actualizat) și Anexa 6 (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificate în conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 1246 din data de 01.11.2013 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 3312/99/2012/a2. Astfel, Anexa 5  înlocuiește înlocuiește tabelul definitiv al creditorilor cuprins în planul de reorganizare la filele 24-27 iar Anexa 6 programul de plată a creanțelor cuprins în planul de reorganizare în Anexa 4 și la filele 68-70. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 12.12.2013, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace si inregistrata la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Iași, la sediul debitoarei din sat Vişan, comuna Bârnova, judetul Iaşi și la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, pe cheltuiala solicitantului.

descarca documentul