ANUNȚ DE SUPRAOFERTARE

 

MRL IAȘI SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tina SRL, CUI RO3351626- în faliment, ANUNŢĂ scoaterea la vânzare prin metoda de negociere directă cu supraofertare, a bunurilor situate în sat Bradu, oraș Avrig, județ Sibiu, după cum urmează:

COMPLEX TURISTIC cu o capacitate de cazare de 274 locuri în 126 camere, structurat pe 6 nivele, având având amprenta la sol de 2.283 mp și o suprafață construită- desfășurată de 12.121,48 mp. Complexul turistic este edificat pe TEREN în suprafață de 85.615 mp. Hotelul se află în curs de execuție, finisat în proporție de 70% și are o structură formată din: D+P+E1+E2+M+M1+O (observator).  Terenul este format din 6 parcele înscrise în C.F. nr. 101425/Avrig, sub A1, având nr. cad. 2116, C.F. 101427/Avrig, sub A1, având nr. top. 606/4, C.F. 101426/Avrig, sub A1, având nr. top. 606/6, C.F. nr. 101424/Avrig, sub A1, având nr. top. 606/7, C.F. nr. 101428/Avrig, sub A1, având nr. top. 606/8. Construcția este  înscrisă în C.F. nr.  101422/Avrig, sub A1.1, având nr. cad. 101422-C1, fiind racordată la: rețea curent electric, rețea apa, rețea canalizare, rețea încălzire și dispune de sistem drenaj pluvial perimetral și hidroizolație balcon etaj. OBS. Hotelul este edificat parțial pe terenul altei persoane fizice.

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru aceste active plecând de la preţul minim de 2.010.000,00 EURO fără T.V.A., la care se adaugă pasul de supraofertare.

Pasul de supraofertare este de 201.000,00 EURO fără T.V.A. și reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant, faţă de oferta deja existentă.

Pentru a participa la procedură, ofertantul și supraofertanţii vor depune până la data de 13.09.2021, ora 16.00 documentele menționate în caietul de sarcini, ce se achiziționează de la lichidatorul judiciar, ulterior achitării sumei de 1.000,00 lei + T.V.A., în contul de lichidare al societății debitoare Tina S.R.L.

Supraofertele vor fi depuse în plic sigilat la sediul ales al lichidatorului judiciar din mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, județ Cluj, până la data de 13.09.2021, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefon 0758-049.900 sau e-mail: cluj@insolventa.ro.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.