Dosar nr. 452/99/2019 (17/2019)

Debitor: S.C. L & D MARKETING S.R.L. IAȘI

<<înfaliment>><< in bankruptcy>><< en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J22/2314/2005

C.U.I. RO 17946233

 

ANUNȚ DE VÂNZARE

Referință internă: 23/M.R.L./2019

L & D Marketing S.R.L. Iași, cu sediul în mun. Iaşi, str. Canta, nr. 10, bloc 536, scara b, etaj 2, ap. 9, camera 1, jud. Iaşi, C.U.I. RO17946233, nr. de înreg. în Registrul Comerțului J22/2314/2005, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 15/15.01.2020, pronunţată de Tribunalul Iași, Secția a II a Civilă Faliment, îndosarul nr. 452/99/2019 (17/2019), anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 04.02.2022, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași,a următoarelor active:

Activ 1

TEREN INTRAVILAN cu suprafața de 1.197 mp, amplasat la cca 4,7 km de centru mun. Iasi, în sat Cercu, com. Bârnova, jud. Iași,compus din2 (două) parcele de teren ce fac trup comun, cu drum de acces pietruit, în cotă indiviză, respectiv:

 • Teren intravilan, pășune, cu suprafața de 600 mp (600,29 mp din CF vechi), înscris în Cartea Funciară 60458 UAT Bârnova (CF vechi 5624), cu nr. cad. 60458 (nr. cad. vechi (2652/1/1/1-3025-3026-1304)/6). Parcela are deschidere la drum acces de 25 m.
 • Teren intravilan, pășune, cu suprafața de 597 mp, înscris în Cartea Funciara 60461 UAT Bârnova (CF vechi 5623), cu nr. cad. 60461 (nr. cad. vechi (2652/1/1/1-3025-3026-1304)/5). Parcela are deschidere la drum acces de 25 m.

Accesul la parcelele de teren cu nr. cad. 60458 si 60461 se realizeaza prin drum acces în cotă indiviză cu suprafața de 193,96 mp teren din suprafața totală de 772 mp teren extravilan situat in com. Barnova, jud. Iasi, înscris în Cartea Funciara 60471 UAT Bârnova (CF vechi 5622), cu nr. cad. 60471 (nr. cad. vechi (2652/1/1/1-3025-3026-1304)/4).

Utilități: la limita terenului se află toate rețelele zonei: electricitate, apă, gaze naturale și telecomunicații.

Terenul intravilan cu suprafața de 1.197 mp și Cota indiviză în suprafață 193,96 mp au fost dobândite prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 531/28.04.2014 de Biroul Notarului Public Anton Gabriela.

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 178.870,00 lei

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*): 152.039,50 lei

 

Activ 2

TEREN INTRAVILAN cu suprafața de 3.684 mp, amplasat în mun. Iași, cartier Bucium, str. Plopii fără Soț, nr. f.n., jud. Iași, compus din4 (patru) parcele de teren, (3 parcele fac trup comun), cu drum de acces de exploatare, în cotă indiviză, amplasate în mun. Iași, cartier Bucium, zona Plopii fără Soț, în spate la Hotel Diplomat și la depozitul Pharma S.A., aflate la 500 m de șos. Bucium și Restaurant Plopii fără Soț, jud. Iași, respectiv:

 • Teren intravilan, arabil cu suprafața de983 mp, parcela 1A, fostă 1/26(4977/2/1/26) conform actelor de proprietate inițiale, identificat în Cartea Funciară nr. 131269 UAT Iași (CF vechi 69839), cu nr. cad. 7868/26, amplasat în mun. Iași, str. Plopii fără Soț, nr. f.n, jud. Iași. Conform Certificatului de urbanism terenul are destinația stabilită prin documentația de urbansim în zona P4 – spații plantate pentru protecția versanților, regimul de actualizare a doc. urb. – PUG în actualizare.

Drept de servitute de trecere pietonală și cu orice imobil ca folos spre mărirea valorii fondului dominant asupra imobilului cu nr cad. 7868/35 înscris în CF 132897 UAT Iași (CF vechi nr. 26739) prin Actul notarial nr. 1212/05.06.2018 emis de Berariu Cosmina Georgiana.

 • Teren intravilan, arabil cu suprafața de 1.000 mp, parcela 1A, fosta 1/29(4977/2/1/29), conform actelor de proprietate inițiale, identificat în Cartea Funciara nr. 131273 UAT Iași (CF vechi 58320), cu nr. cad. 7868/29, amplasat în mun. Iași, str. Plopii fără Soț, nr. f.n, jud. Iași. Conform Certificatului de urbanism terenul are destinația stabilită prin documentația de urbanism în zona P4 – spații plantate pentru protecția versanților, regimul de actualizare a doc. urb. – PUG în actualizare.

Drept de servitute de trecere asupra imobilului cu nr cad. 7868/35 înscris în CF 132897 UAT Iași (CF vechi nr. 26739) prin Actul notarial nr. 1212/05.06.2018 emis de Berariu Cosmina Georgiana.

 • Teren intravilan, arabil cu suprafața de 1.000 mp, parcela 1A, fostă 1/30(4977/2/1/30) identificat în Cartea Funciara nr. 131274 UAT Iași (CF vechi 58320), cu nr. cad. 7868/30, amplasat în mun. Iași, str. Plopii fără Soț, nr. f.n, jud. Iași. Conform Certificatului de urbanism terenul are destinația stabilită prin documentația de urbanism în zona P4 – spații plantate pentru protecția versanților, regimul de actualizare a doc. urb. – PUG în actualizare.

Drept de servitute de trecere pentru acces pietonal și auto asupra imobilului cu nr cad. 7868/35 înscris în CF 132897 UAT Iași (CF vechi nr. 26739) prin Actul notarial nr. 1212/05.06.2018 emis de Berariu Cosmina Georgiana.

 • Teren intravilan, arabil cu suprafata de 701 mp, parcela 1A, fostă 1/31(4977/2/1/31), conform actelor de proprietate inițiale, identificat în Cartea Funciară nr. 131276 UAT Iași (CF vechi 58320), cu nr. cad. 7868/31, amplasat în mun. Iași, str. Plopii fără Soț, nr. f.n, jud. Iași. Conform Certificatului de urbanism terenul are destinația stabilită prin documentația de urbanism în zona P4 – spații plantate pentru protecția versanților, regimul de actualizare a doc. urb. – PUG în actualizare.

Drept de servitute de trecere asupra imobilului cu nr cad. 7868/35 înscris în CF 132897 UAT Iași (CF vechi nr. 26739) prin Contractului de vânzare-cumpărare nr. 3543/27.09.2006 emis de BNP Armașu.

Utilități ale amplasamentului: eletricitate și apă, gaz și canalizare aflate la 50 m;

Terenul cu suprafața de 3.684 mp a fostdobânditprinContractul de vânzare-cumpărareautentificat sub nr. 794/28.06.2018 de Biroul Notarului Public Haucă Ovidiu-Sergiu.

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 713.860,00 lei

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*): 606.781,00 lei

 

Activ 3

TEREN INTRAVILAN cu suprafața de 21.149 mp, amplasat în sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi compus din 3 (trei) parcele de teren ce formează trup comun, intravilan vie și arabil, cu suprafața totală de 21.149 mp, amplasat în sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, aflat la 700 m de Restaurant Crystal, vis-à-vis de fosta ferma Viticola, jud. Iași, respectiv:

 • Teren intravilan, vie și fâneață cu suprafața de 13.607 mp – măsurați (14.106 mp – din acte), identificat în Cartea Funciară nr. 62677 UAT Valea Lupului (CF vechi 1392), cu nr. cad. 62677 (nr. cad. vechi 4316). Terenul are deschidere de 34,1 m la drum pietruit.
 • Teren intravilan, vie și fâneață cu suprafața de 4.927 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 62679 UAT Valea Lupului (CF vechi 1387), cu nr. cad. 62679 (nr. cad. vechi 4314). Terenul are deschidere de 12,2 m la drum pietruit.
 • Teren intravilan, vie și fâneață cu suprafața de 2.615 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 64327 UAT Valea Lupului (CF vechi 1954), cu nr. cad. 64327 (nr. cad. vechi 4525). Terenul are deschidere de 6,7 m la drum pietruit.

Terenul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 386/05.02.2015 de Biroul Notarului Public Macovei Raluca-Mihaela.

Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 2.899.040,00 lei

Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*): 2.464.184,00 lei

 

* În cadrul licitaţiei, acolo unde este cazul, se vor aplica:

– prevederile art. 331 alin. 1 şi 2 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun utilizarea măsurilor de simplificare (taxarea inversă) astfel:

“(1) Prin excepţie de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316.

(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: (…) g) clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune”.

– prevederile art. 292 alin. 2 lit. f din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”;

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 03.02.2022, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI LA DATA DE 04.02.2022, ORA 13.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A INSOLVENŢEI ŞI DE INSOLVENŢĂ ŞI ALE REGULAMENTULUI DE VÂNZARE APROBAT DE ADUNAREA CREDITORILOR.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 03.02.2022, ora 12.00, următoarele documente:

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 100,00lei (la care se adaugă T.V.A.) pentru mijloacele de transport și 1.500,00 lei (la care se adaugă T.V.A.) pentru activele imobile, în contul de lichidare nr. RO89 OTPV 5700 0110 2043 RO01 deschis la OTP Bank, având ca beneficiar L & D Marketing S.R.L.

– Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de lichidare nr. RO89 OTPV 5700 0110 2043 RO01 deschis la OTP Bank, având ca beneficiar L & D Marketing S.R.L.,

Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi pentru semnarea peocesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, aceasta va prezenta notarului public și procura autentică specială;

Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la licitaţie trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la licitație, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal de licitație, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;

– Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;

– Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;

–  Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul care intenționează să achite prețul prin credit bancar, consimte că este de acord să piardă garanția de participare la licitație în situația în care, indiferent de motive, instituția de credit nu mai acordă creditul bancar adjudecatarului,

– Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului care intenționează să achite prețul prin credit bancar, că se obligă – sub sancțiunea anulării procesului verbal de licitație și reținerii garanției constituită – să depună în termen de 30 de zile de la data ședinței de licitație dovada faptului că este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri cu o instituție de credit.

– Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului care intenționează să achite prețul în rate, că se obligă ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data licitației să depună la sediul lichidatorului judiciar documente asiguratorii pentru plata prețului în rate, sub sancținea anulării procesului verbal de licitație și reținerii garanției constituită.

– Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru persoanele juridice străine:

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în insolvență

Pentru persoanele fizice străine:

– Copie de pe paşaport.

 • Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.
 • În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.
 • Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 • Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activele oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail secretariat@insolventa.ro intenţia de vizitare.

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei.

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare.

Cei interesaţi pot efectua în baza unei programări prealabile (48 de ore), pe cheltuială proprie, o expertiză a activelor și pot obţine relaţii suplimentare şi informaţii despre acestea de la Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. la telefoanele: 0232-243.864,0755.132.474.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 03.02.2022, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Bunurile se vând libere de sarcini.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.:

0232-243.864;0755.132.473;

fax: 0232-212.231;

email:  secretariat@insolventa.ro

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu