Subscrisele, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul procesual ales în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului LIVAS CONSTRUCT S.R.L., C.U.I.  RO29889220, nr. de înreg. O.R.C. J9/111/20121, cu sediul social în Mun. Brăila, str. Sebeșului, nr. 8, bl. N1, sc. 5, et. 4, ap. 95, jud. Brăila, numite prin Încheierea cu nr. 38/22.06.2023, pronunțată de Tribunalul Brăila, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul cu nr. 1090/113/2023, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, anunta:

În data de 09.11.2023 a fost înregistrat la grefa Tribunalului Brăila, Planul de Reorganizare al debitoarei LIVAS CONSTRUCT S.R.L., C.U.I.  RO 29889220, întocmit de administratorul special. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 12.12.2023, ora 12.00, la sediul procesual ales din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, al consorțiului format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Brăila, la sediul administratorului judiciar, și la sediul societății Livas Construct S.R.L., pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar www.insolventa.ro.

Află mai multe detalii: descarca PDF

Detalii: Plan de reorganizare Livas Construct SRL

Data Adunare creditori: 12.12.2023, ora 12.00