Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ROMFRESHOIL HOLDING S.R.L. Negrești Oaș–Satu Mare, C.U.I. RO29222560, nr. de înreg. O.R.C. J30/787/2011, cu sediul social în Negrești Oaș, Strada Turului, Nr. 137, jud. Satu Mare, potrivit Hotărârii civile nr. 542/2018 din data de 26.11.2018, pronunţată de Tribunalul Satu Mare – Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3033/83/2016, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în vederea încheierii unui contract de prestări servicii cu o societate de arhivare, având ca obiect preluarea, inventarierea și depozitarea arhivei falitei ROMFRESHOIL HOLDING S.R.L., și eliberarea de adeverințe foștilor salariați.

Ofertele se pot depune până în 27 Mai 2019, ora 15.00, la sediul ales pentru comunicare acte de procedură al lichidatorului judiciar, din Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen preluare arhivă, modalităţi şi termene de plată.

Solicităm anexat ofertei, documentele din care reiese că sunteţi calificat pentru efectuarea acestei activități.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 28.05.2019, ora 12:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0757-575.142, sau prin e-mail la adresa satumare@insolventa.ro