Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Vladisia S.R.L., C.U.I. 17163886, nr. de înreg. O.R.C. J04/200/2005, cu sediul social în Mun. Bacău, str. Calea Republicii, Nr. 31, sc. A, ap.9, Judet Bacău, potrivit Deciziei 372/2018 din data de 11.10.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bacau, în dosarul nr. 1145/110/2018/a1, vă invită să depuneţi, până la data de 24.05.2019, ora 15.00, ofertă

în scopul desemnării persoanei de specialitate care va efectua selecţionarea şi depozitarea arhivei societăţii debitoare S.C. VLADISIA S.R.L. Bacău, oferta se va depune la sediul ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Bacau, str. Oituz, nr. 68, bl. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacau sau prin email pe adresa bacau@insolventa.ro.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 27.05.2019, ora 15.00.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente:

  • Preț/ml/lună pentru depozitare documente;
  • Preț/ml pentru prelucrare documente;
  • Preț/dosar pentru legatorie;
  • Preț transport documente;
  • Preț/dosar pentru consultare documente;
  • Termeni și modalități de plată;
  • Certificare în domeniul calității;
  • Autorizațiile de funcționare pentru serviciul arhivistic de: păstrare și conservare, legătorie, utilizare a documentelor și prelucrarea arhivistică;

–          Proiectul contractului de depozitare în care să se regăsească prevederile art. 22 alin. 1 din Legea Arhivelor Naționale republicată, privind transferul documentelor în cazul încetării activității operatorului economic;

–          Declarație pe propria răspundere, conf. prev. art. 61 alin. 2 din Legea 85/2014 modificată prin OUG nr. 88/2018, din care să rezulte că nu vă aflați în conflict de interese cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori;

Plata se va efectua ulterior valorificării bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare S.C. Vladisia S.R.L.

Pentru detalii vă rugăm contactați reprezentantul lichidatorului judiciar la telefon 0755.132.478 sau e-mail bacau@insolventa.ro.”

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.