Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Cluj în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Wind Garoafa Development S.R.L., Nr. de înreg. O.R.C. J12/2610/2011, C.U.I. 29247034, cu sediul social în Mun. Cluj Napoca str. Republicii, nr. 109, et. 2 ap.5, Judet Cluj, potrivit sentinței civile din data de 03.09.2018, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 634/1285/2017, prin prezenta:Vă invită să depuneţi oferta de servicii în vederea încheierii unui contract de prestări servicii cu o societate de arhivare, având ca obiect preluarea, inventarierea și depozitarea arhivei falitei S.C. Wind Garoafa Development S.R.L., și eliberarea de adeverințe foștilor salariați.
Menționăm faptul că plata acestor servicii urmează să fie suportată din fondul de lichidare al U.N.P.I.R.
Ofertele se pot depune până în 10 mai 2019, ora 15.00 la sediul social al lichidatorului judiciar din mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, județ Cluj.
Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen preluare arhivă, modalităţi şi termene de plată.
Solicităm anexat ofertei, documentele din care reiese că sunteţi calificat pentru efectuarea acestei activități.
Deschiderea ofertelor se va face pe data de 13.05.2019, ora 12:00.
Relaţii suplimentare la telefon 0758-049.900 sau prin e-mail la adresa cluj@insolventa.ro.
Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Cluj
Practician în insolvenţă, Pop Noemi Andreea