Beneficiar: SERVICII ENERGETICE BANAT S.A. TIMIȘOARA
Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș SPRL, în calitate de lichidator judiciar al Societății Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara anunță organizarea selecției de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de paza a patrimoniului Societății Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara (1 post de pază fix și mobil pentru fiecare obiectiv), invitând toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile solicitate și care sunt interesați de depunerea unei oferte în acest sens să participe cu oferta lor la această selecție.
Ofertanții trebuie sa respecte condițiile minimale din caietul de sarcini. 
Nu se acceptă oferte alternative.
Sediul obiectivelor de paza:
Obiectiv 1: Sediul Administrativ al S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A., sediul în Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5; suprafață – 16.674mp.
Obiectiv 2: Depozitul de materiale al S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A., Amplasat în Timişoara, str. Sulina nr. 11; suprafață – aproximativ 7.300mp;
Obiectiv 3: Depozitul de materiale Baza Gojdu din Deva al S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A., Amplasat în municipiul Deva, str. Depozitelor, nr.24; suprafață – aproximativ 35.000mp;
Obiectiv 4: Clădiri Administrative şi depozite de materiale aparţinând S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A., Obiectivul se află amplasat în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.65-71; suprafață – aproximativ 7.877mp.
Obiectul contractului: achiziționarea de servicii de paza a patrimoniului Servicii Energetice Banat S.A. Timișoara (1 post de pază fix și mobil pentru fiecare obiectiv).
Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut
Durata contractului: Prestarea de servicii se va executa pe o perioadă cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului, prin semnarea acestuia de către ambele părți, și 1 (un) an de zile, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiționale, rezilierea se face cu un preaviz de 30 de zile.
Modul de obținere a documentației pentru ofertanți: documentația pentru ofertanți conține prezentul anunț pentru invitația de participare și caietul de sarcini, această documentație putând fi descărcată direct de pe web site-ul www.insolventa.ro, iar, ca excepție, la solicitarea scrisă primită din partea agenților economici, lichidatorul judiciar poate pune la dispoziția acestora documentația și prin fax/e-mail/format hârtie.
Agentul/operatorul economic va depune oferta, în original în plic închis la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. din mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș, numai până la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.07.2017, ora 12:00.
Program Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L.: luni-vineri: 09-17:00.
Persoana contact: dna Lucia Dragotesc, tel. 0723 962 776.
Moneda în care se transmite oferta de preț:  lei

Caiet de sarcini – descarca document (PDF)