Dosar nr. 2468/103/2009

Debitor: S.C. ACVA BICAZ S.A. BICAZ – NEAMȚ

<< în faliment >> << in bancruptcy >> << en failite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J27/648/1995, C.U.I. 2064698

Nr. ieşire 51.119 IS / 31.08.2021

Referință internă: 38/M.R.L./2021

 

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA PENTRU DESEMNAREA UNEI PERSOANE SPECIALIZATE ÎN SELECȚIONAREA ȘI DEPOZITAREA ARHIVEI DEBITORULUI ACVA BICAZ S.A.

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Acva Bicaz S.A. Bicaz – Neamţ, cu sediul în Loc. Bicaz, str. Barajului, nr. 4, jud. Neamț, C.U.I. 2064698, nr. de înreg. O.R.C. J27/648/1995, potrivit Încheierii din data de 08.06.2021, pronunţată de Tribunalul Neamț, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2468/103/2009, vă invită să depuneţi ofertă pentru angajarea unei firme specializate în arhivă, la sediul ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ, până la data de 10.09.2021, ora 16.00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 13.09.2021, ora 12.00.

Plata se va efectua din averea debitorului S.C. Acva Bicaz S.A. Bicaz – Neamţ, după valorificarea acestora, sau în lipsa bunurilor din fondul de lichidare conform standardelor de pret aprobate de U.N.P.I.R..

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ/ml, termen de execuţie, modalităţi şi termene de plată. Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs., certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat în vederea selecţionării şi depozitării arhivei, precum și declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu vă aflați în conflict de interese cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori.

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va efectua selecţionarea şi depozitarea arhivei societăţii debitoare S.C. Acva Bicaz S.A. Bicaz – Neamţ, de aproximativ 50 de metri liniari.

Pentru detalii vă rugăm contactați reprezentantul lichidatorului judiciar la telefon 0755.132.477 sau e-mail neamt@insolventa.ro.

 

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.