Dosar nr. 873/118/2022

Debitor: S.C. AXO PRO WELDING S.R.L.– Constanța

<< în insolvenţă >> << in insolvency >> << en procédure collective >>

Nr. de înreg. O.R.C. J13/2159/2009

C.U.I. 26063991

ANUNȚ DEPUNERE PLAN REORGANIZARE

Nr. înreg. 4257/28.03.2023

Referință internă 44/M.R.L./2022

Subscrisele,

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având C.I.F.: RO15047672, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0120 din 31.12.2006, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneliu Mititelu,
  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, având C.I.F.: RO27553592, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0502 din 24.09.2010, tel.: 0755.132.478, fax: 0234.524.420, e-mail: bacau@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneanu Oana – Diana,

cu sediul procesual ales în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de administratori judiciari ai debitorului S.C. AXO PRO WELDING S.R.L., C.U.I. 26063991, Nr. de înreg. O.R.C. J13/2159/2009, cu sediul social în Mun. Constanța, B-dul Alexandru Lăpuşneanu, nr. 165, Bloc LT7, scara B, et. 2, ap. 38, cam. 2 numite prin Sentința civilă nr. 1019 din data de 26.09.2022, pronunţată de Tribunalul  Constanța – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 873/118/2022, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, anunta:

 

In data de 24.03.2023 a fost înregistrat la grefa Tribunalului Constanța, Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. AXO PRO WELDING S.R.L., întocmit de administratorul special. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 26.04.2023, ora 12.00, la sediul procesual ales din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, al consorțiului format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Constanța si la sediul administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului.

 

De asemenea, acesta poate fi consultat și accesând link-ul următor: Plan de reorganizare AXO PRO WELDING S.R.L

 

 

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău