Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. DINAMIC EDILCONSTRUCT S.R.L., C.U.I. 43246050, nr. de înreg. ORC J4/1411/2020, cu sediul social în  Sat Ungureni, Comuna Ungureni, Nr. 129, Judet Bacău, potrivit Sentinței civile nr. 526/2023  din 22.12.2023, pronunţată de Tribunalul Bacau – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3294/110/2023, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unui raport de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele mobile din patrimoniul societății debitoare Dinamic Edilconstruct S.R.L.

 Oferta poate fi transmisă la sediul ales al administratorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din Mun. Bacau, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacau sau pe mail:bacau@insolventa.ro,  până la data de 20.02.2024, ora 10.00. 

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente. obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua din averea debitoarei sau după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate, in situatia in care, nu vor fi identificate lichiditati, in averea debitoarei .

Află mai multe detalii: descarca PDF