Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Creţu Canciuc S.R.L. Grinţieş – Neamţ, C.U.I. 4880110, nr. de înreg. O.R.C. J27/1869/1993, cu sediul social în com. Grinţieş, jud. Neamţ, potrivit Sentinţei civile nr. 288/F pronunţată pe data de 17.05.2013, de către Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 4030/103/2011, prin prezenta, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activelor imobile Bază de producție – debitare și prelucrare lemn, amplasate în com. Grințieș, jud. Neamț, înscrise în CF 83/N/S a loc. Grințieș la nr. cad. 59, compuse din: Corp C1 – Atelier cu supraf. construită de 100 mp; Corp C2 – Centrală termică cu supraf. construită de 42 mp; Corp C3 – Birouri cu supraf. construită de 49 mp; Corp C4 – Hale cu supraf. construită de 456 mp, aflate în patrimoniul S.C. Crețu Canciuc S.R.L. Grințieș – Neamţ, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, până la data de 26.03.2019, ora 16:00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ.
Deschiderea ofertelor va fi efectuată în data de 27.03.2019, ora 16.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină obligatoriu: preţul, modalitatea de plată, termenul de executare a lucrării, certificatul din care reiese că sunteţi calificat şi atestat în prestarea unor astfel de servicii şi declarație pe propria răspundere, conf. prev. art. 61 alin. 2 din Legea 85/2014 modificată prin OUG nr. 88/2018, din care să rezulte că nu vă aflați în conflict de interese cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori.
Pentru cuantificarea preţului/termenului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct la activele necesare a fi evaluate se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232.212.231 sau e-mail neamt@insolventa.ro intenţia de vizitare.
În situaţia în care consideraţi necesară o informare mai detaliată a celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la nr. tel. 0755-132.477.”
Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.