Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, telefon 0232-243.864, e-mail iasi@insolventa.ro, prin reprezentant practician în insolvență Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. CUZTRANS S.R.L., cu sediul social în Pechea, str. Castanilor, nr. 28, jud. Galați, Nr. de înreg. O.R.C. J17/663/2000, C.U.I. 13480865; numită prin Hotărârea nr. 11/12.01.2018, pronunţată de Tribunalul Galați – Secţia a II a civilă, în dosarul nr. 3095/121/2016, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele din patrimoniul societății debitoare CUZTRANS S.R.L. Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 24.09.2018, ora 13.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate.
Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:
a) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2018 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri mobile;
b) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.
c) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;
d) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.
Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunurilor menționate anterior, aflate în proprietatea societăţii debitoare.
Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct la bunuri se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail secretariat@insolventa.ro intenţia de vizitare.
Relații suplimentare la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231 sau la 0755.132.475.