Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. DAFLO GROUP S.R.L. BAIA MARE – MARAMUREȘ, C.U.I. 22373604, nr. de înreg. O.R.C. J24/1646/2007, cu sediul social în Baia Mare, Aleea Toamnei, nr. 2, et. 3, ap. 47,jud. Maramureș, potrivit Încheierii din data de 17.09.2020, pronunţată de Tribunalul Maramureș – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 359/100/2018, prin prezenta vă invită să depuneţi la sediul ales al administratorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare sau prin e-mail la adresa satumare@insolventa.ro, până la data de 03.12.2020, ora 12:00, oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., a bunului imobil aflat în patrimoniul S.C. DAFLO GROUP S.R.L., constând în:

teren intravilan înscris în CF 53767/UAT Tg. Lapus (CF vechi 2458, Rohia), nr. top. 1902/1/1, 1902/3/1, 1902/3/2, 1902/2, 1492/1, 1942/2, 1943/1, Rohia.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 03.12.2020, ora 15:00.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.

Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142

Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana