Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Gaspetroleum Concept S.R.L. Bălcești – Gorj, cu sediul în Sat Bălcești, com. Bengești-Ciocadia, nr. 184, cam. 1, jud. Gorj, C.U.I. 32631891, nr. de înreg. O.R.C. J18/11/2014, potrivit Sentinței nr. 231 din data de 05.06.2018, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 610/95/2018/a1, prin prezenta, vă invită să depuneţila sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ, până la data de 21.01.2019, ora 12:00, oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare a lucrării de evaluare a activelor mobile staţie mobilă peco şi grătar cu rocă vulcanică situate în loc. Rânca, jud. Gorj, şi distribuitor carburanţi situat în loc. Bumbeşti – Piţic, jud. Gorj, aflate în patrimoniul S.C. Gaspetroleum Concept S.R.L. Bălcești – Gorj.

Deschiderea ofertelor va fi efectuată în data de 22.01.2019, ora 16.00.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină obligatoriu: preţul, modalitatea de plată, termenul de executare a lucrării, certificatul din care reiese că sunteţi calificat şi atestat în prestarea unor astfel de servicii şi declarație pe propria răspundere, conf. prev. art. 61 alin. 2 din Legea 85/2014 modificată prin OUG nr. 88/2018, din care să rezulte că nu vă aflați în conflict de interese cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori.

În situaţia în care consideraţi necesară o informare mai detaliată a celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la nr. tel. 0755-132.477.”

Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.