Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. HONG DA S.R.L., C.U.I. 23511969, nr. de înreg. O.R.C. J30/422/2008, cu sediul social în Oar, nr. 540, com. Vetiș, jud. Satu Mare, potrivit Sentinţei civile nr. 352/F din data de 18.07.2018, pronunţată de Tribunalul Satu Mare – Secţia II Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 461/83/2018, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare bunuri mobile –stoc marfă -aflat în patrimoniul S.C. HONG DA S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 15.11.2018, ora 12:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 16.11.2018, ora 15:00.
Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.
Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.
Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142