Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ULTERM-PRES S.R.L. NEGREȘTI-VASLUI, cu sediul social în oraș Negrești, str. Păcii, nr. 9, județ Vaslui, C.U.I. 16577995, J37/471/2004, numită prin Sentința civilă nr. 235/F/2018 din data de 11.09.2018, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr. 2425/89/2014, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentruangajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unui raport de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele imobile și mobile din patrimoniul societății debitoare ULTERM-PRES S.R.L. NEGREȘTI-VASLUI. Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași,  până la data de 01.03.2019, ora 13.00.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate.

Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:

  1. a) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2019 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri imobile și mobile;
  2. b) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.
  3. c) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;
  4. d) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunurilor menționate anterior, aflat în proprietatea societăţii debitoare.

Totodata precizam faptul ca nu vor putea fi desemnate acele persoane care se afla intr-o relatie contractuala de natura a crea un conflict de interese sau sunt persoane afiliate, asa cum sunt acelea definite in Codul fiscal, cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori, in acest sens urmand ca oferta dvs. sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere ca nu va aflati in niciuna din situatiile mai sus precizate.

Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct la bunuri se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail andrei.nastase@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Relații suplimentare la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231 sau la 0755.132.474.

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.