Dosar nr. 1347/100/2019
Debitor: S.C. PUSCA BUSINESS S.R.L. SALISTEA DE SUS – MARAMUREȘ
<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>
Nr. de înreg. O.R.C. J24/195/2015, C.U.I. 34167993

 

Nr. înregistrare 61452IS/16.11.2021
Referință internă: 6/M.R.L./2021

 

ANUNȚ SELECȚIE EVALUATOR

             Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, (Casa de Modă) et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, te. 0757.575.142, fax 0361.41.118, e-mail satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. PUȘCA BUSINESS S.R.L., C.U.I. 34167993, nr. de înreg. O.R.C. J24/195/2015, cu sediul social în Săliștea de Sus, str. Liviu Doru Bindea, nr. 264, jud.Maramureș, potrivit Hotărârii din data de 21.09.2021, pronunţată de Tribunalul Maramureș – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1347/100/2019, prin prezenta vă invită să depuneţi la sediul ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare sau prin e-mail la adresa satumare@insolventa.ro, până la data de 25.11.2021, ora 14:00, oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., a bunurilor mobile aflat în patrimoniul S.C. PUȘCA BUSINESS S.R.L., respectiv:
– autovehicul Toyota Hilux,
– motofierăstrău Husqvarna.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 26.11.2021, ora 10:00.
Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrări.

Relaţii suplimentare: telefon 0757-575.142

 

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana