Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. MPM TOWING S.R.L. Borza  – Sălaj, C.U.I. 25132503 , nr. de înreg. O.R.C. J31/88/2009, cu sediul social în Borza, Com. Creaca, nr. 45, jud. Sălaj, potrivit Sentinţei civile nr. 59 din data de 15.01.2018, pronunţată de Tribunalul Sălaj – Secţia Civilă, în dosarul nr. 1924/84/2015, prin prezenta vă invită sădepuneţi oferta de servicii în vederea încheierii unui contract de prestări servicii cu o societate de arhivare, având ca obiect preluarea, inventarierea și depozitarea arhivei falitei MPM TOWING SRL, și eliberarea de adeverințe foștilor salariați.

Ofertele se pot depune până în 07 Februarie 2019, ora 15.00, la sediul ales pentru comunicare acte de procedură al lichidatorului judiciar, din Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen preluare arhivă, modalităţi şi termene de plată.

Solicităm anexat ofertei, documentele din care reiese că sunteţi calificat pentru efectuarea acestei activități.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 08.02.2019, ora 10:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0757-575.142, sau prin e-mail la adresa satumare@insolventa.ro

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana