Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TUNDO INVEST S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, b-dul Victoriei Cantina CFR, nr.8, jud. Brașov, nr. de înreg. O.R.C. J08/1783/2003, C.U.I. RO15737664, numită prin Încheierea din data de 14.03.2012, pronunţată de Tribunalul Brașov, în dosarul nr. 9925/62/2010, anunță organizarea selecției de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de paza, protecție și supraveghere video a obiectivului  – COMPLEX TURISTIC CONCA VERDE format din hotel “THE COTTAGE”, restaurant “ASPARAGUS” și teren aferent, situat în Valea Râşnoavei, DN 73A, KM 5,5, jud. Braşov, proprietatea societății debitoare TUNDO INVEST S.R.L.

Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași,  până la data de 11.12.2018, ora 13.00. Nu sunt acceptate oferte alternative.

Durata contractului: Prestarea de servicii se va executa pe o perioadă cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului, prin semnarea acestuia de către părți, până la înstrăinarea imobilului anterior menționat, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiționale, rezilierea se face cu un preaviz de 15 zile.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ și certificatul din care reiese că sunteți calificat și atestat în prestarea unor astfel de servicii.

Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:

  • Licenţa de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru obiectul de activitate “paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor”.
  • Dovada că au personal de pază şi protecţie calificat, care să deţină atestatul eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române în baza căruia vor putea exercita profesia de agent de securitate, inspector de securitate, manager de securitate.
  • Dovada că au capabilitatea tehnică şi organizatorică pentru a asigura acoperirea teritorială permanentă a locaţiei obiectivului Beneficiarului cu resurse tehnice constând în mijloace materiale, mijloace de transport, mijloace de comunicaţii şi alte mijloace tehnice.
  • Dovada că au obiectul de activitate corespunzător serviciilor prestate.
  • Minim 2 scrisori de recomandare din partea altor achizitori, precum şi datele de contact ale acestora pentru a se putea verifica aceste referinţe (una dintre ele va fi din partea ultimului achizitor).
  • Asigurare de răspundere civilă.

Relații suplimentare la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231 sau la 0751.084.083.

 

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.