Dosar nr. 8884/3/2017
Debitor: S.C. AUTO SOLUTION S.R.L. BUCUREȘTI
<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>
Nr. de inreg. ORC J40/1331/2001,
CUI 13694680
Nr. înregistrare 60067IS/21.01.2022
Referinta interna 55/M.R.L./2021

 

ANUNȚ SELECȚIE OFERTE SERVICII ARHIVARE DOCUMENTE

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. AUTO SOLUTION S.R.L. București, C.U.I. 13694680, nr. de înreg. ORC J40/1331/2001, cu sediul social în București, Str. General Berthelot, nr. 27, sector 1, potrivit Sentinței civile  nr. 5442 din data de 02.11.2021, pronunţată de Tribunalul București – Secţia VII Civilă, în dosarul nr. 8884/3/2017, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în vederea încheierii unui contract de prestări servicii cu o societate de arhivare, având ca obiect preluarea, inventarierea și depozitarea arhivei falitei AUTO SOLUTION SRL, și eliberarea de adeverințe foștilor salariați.

Ofertele se pot depune până în 02 Februarie 2022, ora 12.00, la sediul ales pentru comunicare acte de procedură al lichidatorului judiciar, din mun. Bacau, str. Oituz, nr. 68, bl. 68, sc. A, ap. 1, Jud. Bacau sau prin e-mail la adresa: bacau@insolventa.ro.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen preluare arhivă, modalităţi şi termene de plată. Solicităm anexat ofertei, documentele din care reiese că sunteţi calificat pentru efectuarea acestei activități.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 02.02.2022, ora 15:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0757-575.142, sau prin e-mail la adresa satumare@insolventa.ro

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Practician în insolvenţă, Țîmpău Cornelia