Dosar nr. 2815/86/2020

Debitor: S.C. ROMB SA –  SUCEAVA

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de inreg. ORC: J33/1859/1994

CUI: 6508807

Nr. de  înreg. 32SV/13.03.2024

Referință internă: 61/M.R.L./2020

 

 

ANUNȚ SELECȚIE OFERTE SERVICII ARHIVARE DOCUMENTE

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.- Filiala Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ROMB S.A., nr. de înreg. ORC J33/1859/1994, CUI: 6508807, cu sediul social în mun. Suceava, strada Marasesti, nr. 7A, jud. Suceava, numită potrivit Sentinței nr. 52/08.02.2021, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secția a II-a Civilă – Faliment, în dosarul nr. 2815/86/2020, organizează selecție de oferte pentru achiziționarea serviciilor de prelucrare (verificare, selecționare, inventariere, legare) și depozitare, pentru fondul arhivistic al societății Romb S.A. Suceava, în faliment, având ca ani externi 2005-2020, pentru un volum mai mic de 50 ml:

 

DEPUNEREA SI SELECTAREA OFERTELOR

 

Lucrarea de prelucrare și depozitare a fondului arhivistic  poate fi efectuată numai de persoane juridice care au calitatea de prestator de servicii arhivistice, la ofertă urmând a fi atașate  autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie.

Persoanele interesate pot depune oferta personal sau prin poștă, e-mail până la data de 26.03.2024, ora 16.00, la sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură al lichidatorului judiciar, din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași sau prin e-mail la adresa: secretariat@insolventa.ro.

             Mențiune: disponibilitățile  bănești sunt inexistente în contul de lichidare al debitoarei, astfel încât, pentru plata serviciilor de prelucrare și depozitare a fondului arhivistic creat la nivelul societății ROMB S.A, urmează a fi accesat fondul de lichidare creat la nivelul UNPIR, in conditiile prevazute de art. 121, alin. 2, pct. f) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician ın insolvenţă.

Oferta financiară trebuie să conţină obligatoriu:

– datele de identificare ale ofertantului(nume/denumirea ofertantului, domiciliul/sediul, nr. de telefon/fax, mail, reprezentant legal, persoană de contact);

– prețul oferit pe metru liniar de arhivă pentru faza de prelucrare arhivistică;

– prețul oferit pe metru liniar de arhivă pe unitate de timp de păstrare/depozitare;

– termen preluare arhivă (calculat după semnarea contractului de prestări servicii).

La stabilirea prețului oferit, ofertanții trebuie să aibă în vedere standardul de cost prevăzut de art. 121, alin. 2, pct. f din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29.09.2007, pentru decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare.

Oferta financiară va fi însoțită de autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie.

Relaţii suplimentare la telefon 0755.132.471, sau prin e-mail la adresa secretariat@insolventa.ro.

 

ANUNT SELECTIE SERVICII ARHIVARE. ROMB SA SUCEAVA

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.- Filiala Suceava