Către,
CONVOCATOR ȘEDINȚĂ ADUNARE CREDITORI
1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 73/1371/2022, Tribunal Specializat Mureș, Judecător sindic Flavius
Gheorghe Mureșan.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, Judeţ Mureș, programul
arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 08.00-12.00.
3.1. Debitor: S.C. M.M.M. ANTIC MOBIL S.R.L., J26/850/2017, C.U.I. 37596124, cu sediul social în
Mitreşti, nr. 1A, județ Mureș.
3.2. Administrator special: –
4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Mititelu Corneliu, sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, jud. Cluj.

Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. în calitate de lichidator
judiciar al debitorului S.C. M.M.M. ANTIC MOBIL S.R.L., Nr. de înreg. O.R.C. J26/850/2017,
C.U.I. 37596124, cu sediul în Mitreşti, nr. 1A, județ Mureș, desemnat prin Hotărârea nr. 65/17.06.2022,
pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 73/1371/2022, în temeiul art. 48 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, din oficiu:
CONVOACĂ
ADUNAREA CREDITORILOR DEBITOAREI S.C. M.M.M. ANTIC MOBIL S.R.L.
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reoganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
Adresa: mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, birou 42, jud. Cluj,
Data: 10.03.2022
Ora: 12:00

Află mai multe detalii: descarca PDF

05.12.2022-Actualizare -Plan reorganizare-M.M.M. ANTIC MOBIL srl
Anexa nr. 1-Graficul de plată MMM Antic Mobil
Anexa nr. 2 BVC