Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Colcom Impex S.R.L. Dărmănești – Bacău, RO 8164017, nr. de înreg. O.R.C. J4/235/1996, cu sediul social în Sat. Plopu, Oraș Dărmănești, Judet Bacău, potrivit Încheierii de şedinţă din data de 02.03.2017, pronunţată de Tribunalul Bacau, în dosarul nr. 2616/110/2016, în temeiul art. 137 alin. 1 din Legea 85/2014:

ANUNȚĂ

Depunerea la Arhiva Tribunalului Bacău în dosarul nr. 2616/110/2016 pe data de 02.08.2018 a Planului de reorganizare a activității debitorului S.C. Colcom Impex S.R.L. Dărmănești – Bacău, plan propus de către administratorul special.

Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Colcom Impex S.R.L. Dărmănești – Bacău va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 36, bl.36, sc. D, ap. 2, Jud. Bacău, la data de 31.08.2018, ora 12.00.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Comitetul creditorilor: SCM Prestarea – presedinte – Tincu Reta – membru, Barbu Liviu – membru;

Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar, www.insolventa.ro. Planul de reorganizare, inclusv anexele, poate fi consultat la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 36, bl.36, sc. D, ap. 2, Jud. Bacău cât și la sediul debitoarei din Sat. Plopu, Oraș Dărmănești, Judet Bacău, la solicitarea oricărei părți interesate, pe cheltuiala acesteia, cu o programare prealabilă de minim 24 de ore.