Conform hotărârii nr. 642/2013 din 26,08,2013, guvernul a dispus alocarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2013 a fondurilor destinate plăţii în acest an a venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA – SA Suceava.

Astfel, pentru angajaţii care vor fi disponibilizaţi de la Societatea TERMICA SA SUCEAVA a fost alocată suma de 1.754 mii lei. Conform planului de disponibilizare aprobat, până în luna noiembrie vor fi disponibilizate în total 295 de persoane.

SC TERMICA SA din Suceava a intrat în procedură generală de insolvență în data de 18.06.2013 și a fost desemnat administrator judiciar consorțiul format din: Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, MGA Insovency SPRL și ACCERR IPURL.